Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte.
Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte.
Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte.

NIEUWS

Snel op de hoogte van het nieuws en de laatste tweets?
Lees hier wat er speelt in het nieuws en op social media.

Ruimte voor de Rivier in 8 thema’s (bundeling Longreads)

Communicatie is voor het programma Ruimte voor de Rivier van cruciaal belang. Niet alleen om draagvlakte creëren, maar ook om de kennis en ervaring die Ruimte voor de Rivier is opgedaan op een toegankelijke manier te delen. In de acht Longreads Ruimte voor de Rivier die de afgelopen twee jaar zijn verschenen, komen rond verschillende thema’s veel perspectieven aan bod; het geheel vormt een rijke verzameling aan ideeën die gebruikt kunnen worden door toekomstige programma’s en projecten. Wij wensen u veel leesplezier en alvast een heel goed nieuwjaar! » Lees hier de bundeling van Longreads

Stem op hoogwatergeul Veessen-Wapenveld voor Publieksprijs van de InfraTech Innovatieprijs

De inlaat van de hoogwatergeul is vorige week genomineerd voor de InfraTech Innovatieprijs 2017. Maar we kunnen als project nog een bijzondere prijs winnen: de InfraTech Innovatie Publieksprijs van Cobouw! Het weekblad Cobouw heeft alle inzendingen voor de InfraTech Innovatieprijs 2017 verzameld en geeft iedereen de gelegenheid om nu een stem uit te brengen op zijn of haar favoriete innovatieproject. Via bijgaande link kun je je stem uitbrengen op de hoogwatergeul. (scroll tot halverwege de pagina en daar staat de hoogwatergeul). » Klik hierop om te stemmen

Projecten Zwolle opgeleverd

Na vier jaar van werkzaamheden, leverde minister Schultz van Haegen op 14 december de Ruimte voor de Rivier projecten Zwolle op, samen met provincies en het waterschap. Ook werd er een overeenkomst getekend om de plannen in de Ijsseldelta versneld door te voeren. Niet in 2025, maar in 2022 zijn de maatregelen gerealiseerd die bij hoogwater leiden tot een waterstanddaling op de IJssel. » Zie de animatiefilm over het project

IN DE MEDIA

DE PARELS VAN ONS PROGRAMMA

Een innovatieve aanpak, een extra uitdaging of een unieke samenwerking. Een aantal projecten vormen de echte parels binnen ons programma. Ontdek wat ze zo bijzonder maakt.

De IJssel bij Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle bestaat uit drie maatregelen. Een uiterwaardvergraving, dijkverlegging en een zomerbedverlaging.

» Lees verder
Buis bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
OPLEVERING OVER

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Met een betere doorstroming van het rivierwater wordt de kans op overstromingen verkleind.

» Lees verder
Kogge op de bodem van de IJssel

Lichten van de Kogge

In het midden van de Beneden-IJssel, tegenover de Nieuwe Buitenhaven vlakbij Kampen, werd in het najaar van 2012 een bijzondere archeologische vondst gedaan.

» Lees verder
Starthandeling project Waterberging Volkerak-Zoommeer bij sluis bij Benedensas

Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

Met het inrichten van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging, blijft Nederland beschermd tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

» Lees verder

Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland

Om het land achter de dijk – het binnendijks gebied – te beschermen tegen hoogwater zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Daarbij is de kans aangegrepen om ook de natuur en de culturele waarde van het gebied te versterken.

» Lees verder

Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei

Om het gebied langs de IJssel te beschermen tegen hoogwater zijn op twee plekken dijken landinwaarts verlegd. Zo is er meer ruimte voor de rivier wanneer het nodig is.

» Lees verder

ANDEREN VERTELLEN HET VERHAAL

De projecten van Ruimte voor de Rivier leveren boeiende verhalen op. Die vertellen we niet alleen zélf maar ook samen met bewoners van het rivierengebied. Zij hebben dagelijks te maken met de schoonheid, tragiek en uitdagingen van onze rivieren.

Nieuwe krib laat de Waal stromen

Ruim 450 kribben in de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem zijn met een meter verlaagd. Bijna veertig zijn zelfs geheel verdwenen en vervangen door langsdammen. 'Betekent dit het einde van de rivierkrib?' Vraagt onze rivierjutter Emmie Nujien zich af.
Naar haar verhaal op Tumblr
waterjuffers

Sunday at the beach

Waterjuffer José Iping overdenkt -zittend aan de Waal- de romantiek van het water. Het leidt zelfs bijna tot een carrièreswitch!
Beluister het fragment

Mooi fotoverslag van de werkzaamheden bij Deventer

Erwin Zijlstra fotografeerde ontploffende bommen, pure ontspanning en de werkzaamheden van de afgelopen twee jaar bij Deventer.
Bekijk de foto's

Boswachter Thomas ontmoet waterbuffels in de Noordwaard

In de grote Noordwaard is de wereld veranderd. Boswachter Thomas nam een kijkje in dit fantastische wetland waar rivierwater moet doorstromen en waterbuffels grazen.
Naar YouTube