Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Het programma Ruimte voor de Rivier stopt op 31 december 2018. De informatie over het programma is vanaf januari 2019 te vinden op www.rijkswaterstaat.nl
Het programma Ruimte voor de Rivier stopt op 31 december 2018. De informatie over het programma is vanaf januari 2019 te vinden op www.rijkswaterstaat.nl
Het programma Ruimte voor de Rivier stopt op 31 december 2018. De informatie over het programma is vanaf januari 2019 te vinden op www.rijkswaterstaat.nl
Het programma Ruimte voor de Rivier stopt op 31 december 2018. De informatie over het programma is vanaf januari 2019 te vinden op www.rijkswaterstaat.nl
Het programma Ruimte voor de Rivier stopt op 31 december 2018. De informatie over het programma is vanaf januari 2019 te vinden op www.rijkswaterstaat.nl

DE PARELS VAN ONS PROGRAMMA

Een innovatieve aanpak, een extra uitdaging of een unieke samenwerking. Een aantal projecten vormen de echte parels binnen ons programma. Ontdek wat ze zo bijzonder maakt.

De IJssel bij Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle bestaat uit drie maatregelen. Een uiterwaardvergraving, dijkverlegging en een zomerbedverlaging.

» Lees verder

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Met een betere doorstroming van het rivierwater wordt de kans op overstromingen verkleind.

» Lees verder
Kogge op de bodem van de IJssel

Lichten van de Kogge

In het midden van de Beneden-IJssel, tegenover de Nieuwe Buitenhaven vlakbij Kampen, werd in het najaar van 2012 een bijzondere archeologische vondst gedaan.

» Lees verder
Starthandeling project Waterberging Volkerak-Zoommeer bij sluis bij Benedensas

Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

Met het inrichten van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging, blijft Nederland beschermd tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

» Lees verder

Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland

Om het land achter de dijk – het binnendijks gebied – te beschermen tegen hoogwater zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Daarbij is de kans aangegrepen om ook de natuur en de culturele waarde van het gebied te versterken.

» Lees verder

Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei

Om het gebied langs de IJssel te beschermen tegen hoogwater zijn op twee plekken dijken landinwaarts verlegd. Zo is er meer ruimte voor de rivier wanneer het nodig is.

» Lees verder