Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Winterexcursie Munnikenland

Ruimte voor de Rivierproject Munnikenland is momenteel nog volop in uitvoering. Op donderdag 17 december organiseren Waterschap Rivierenland en aannemerscombinatie Van Oord-GMB een winterexcursie door het projectgebied. Een unieke kans om de werkzaamheden van dichtbij te bekijken! Belangstellenden krijgen per bus een rondleiding over het werkterrein en een toelichting op de werkzaamheden en het project.

Aanmelden

De excursie start om 14.00 uur bij het informatiecentrum van project Munnikenland op Slot Loevestein (Loevestein 1, Poederoijen) en duurt tot circa 16.00 uur.

Wilt u deelnemen aan de excursie?

Meldt u zich dan vóór 14 december 2015 aan via info.munnikenland@vanoord.com. Aanmelden is noodzakelijk, er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Wees er dus snel bij, want vol = vol.

Project Munnikenland

Met het project Munnikenland geven we de rivier meer ruimte en leggen we nieuwe natuur aan. Dat doen we door het terugleggen van de dijk en het graven van geulen in de uiterwaarden. Zo beschermen we de bewoners van het rivierengebied in de toekomst tegen hoogwater en maken we het gebied aantrekkelijk. Werkzaamheden zijn gestart in 2013 en lopen door tot en met 2016. Combinatie Van Oord-GMB voert dit project uit in opdracht van Waterschap Rivierenland.

Ruimte voor de Rivier Project Munnikenland is een van de 34 projecten van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geven Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving. Meer informatie: http://www.ruimtevoorderivier.nl/.

Meer informatie over project Munnikenland 

Zie de projectwebsite www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl