Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Uiterwaardvergraving Millingerwaard

Uiterwaardvergraving Millingerwaard

MIJLPALEN


UITERWAARDVERGRAVING MILLINGERWAARD

De Millingerwaard ligt in de Gelderse Poort aan de zuidkant van de Waal ter hoogte van Nijmegen. Het is een uiterwaard met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Wilde paarden en runderen lopen er vrij rond. Om het water dat via Lobith binnenkomt goed te verdelen over het Pannerdensch Kanaal en de Waal én om de waterstand te laten dalen in tijden van hoog water, moet de Millingerwaard worden verruimd.

Lees meer

Nieuwe geulen voor extreem hoogwater

Om bij extreem hoogwater de Waal voor een deel te ontlasten, worden nieuwe geulen aangelegd. Het water krijgt daardoor meer ruimte. Deze maatregel levert een waterstanddaling op van negen centimeter op de Waal. Samen met andere maatregelen leidt de uiterwaardvergraving tot minder overstromingen langs de hele Waal.

De natuur de vrije hand

De geulen maken deel uit van de bijzondere natuur in het gebied. Vrijwel al het zachthoutooibos in de uiterwaard blijft staan. Na de herinrichting van de Millingerwaard krijgt de natuur de vrije hand. Het streven is zo min mogelijk in te grijpen zodat een rivierduinenlandschap met hard- en zachthoutooibossen ontstaat.

Samenwerkende partijen

Uiterwaardvergraving Millingerwaard

Neem voor vragen en informatie contact op met Boskalis/Van de Wetering.

Telefoonnummer
010-2888777

 

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Uiterwaardgraving

Uiterwaardvergraving

Uiterwaardgraving
Uiterwaardvergraving

Door het afgraven van delen van de uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte. Door natuurlijke processen (aanslibbing) zijn de uiterwaarden de afgelopen eeuwen steeds hoger komen liggen. Het afgraven van uiterwaarden waardoor ze lager worden, levert een bijdrage aan rivierverruiming.

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Uiterwaardvergraving Millingerwaard

Uiterwaardvergraving Millingerwaard

» Bekijk de infographic

VIDEO

Video uiterwaardvergraving Millingerwaard

Project uiterwaardvergraving Millingerwaard

» Bekijk de video

MEER INFORMATIE

Alle achtergrondinformatie, planning en beeldmateriaal over uiterwaardvergraving Millingerwaard staat op de projectwebsite.

Ga naar de projectwebsite