Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
middelwaard

Uiterwaardvergraving Middelwaard

MIJLPALEN


RUIMTE VOOR DE RIVIER MIDDELWAARD

Om de Nederrijn beter te laten doorstromen, werd de Middelwaard verruimd. Er werd meer afvoercapaciteit gecreëerd, onder andere door de zomerkade en de rivieroever te verlagen.

Lees meer

Vier uiterwaarden

De rivierverruiming in vier uiterwaarden langs de Nederrijn zijn als één project uitgevoerd binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Tussen Rhenen en Renkum zijn op vier locaties de uiterwaarden langs de Nederrijn afgegraven. Een bijzonder project, omdat 4 maatregelen in één project zijn uitgevoerd en omdat de markt op innovatieve wijze in een vroeg stadium is betrokken. De andere projecten waren: obstakelverwijdering Elst, uiterwaardvergraving Doorwertsche Waarden, en uiterwaardvergraving De Tollewaard. Dit project heeft niet alleen ruimte voor de rivier gemaakt, maar ook ruimte voor het vakmanschap van de markt.

De markt en branche

De gehanteerde contractvorm was innovatief. Voor het eerst in de watersector werden planstudie, ontwerp en realisatie geïntegreerd in één opdracht. Bovendien werd het project uitgevoerd op basis van Prestatie Inkoop (Best Value Procurement) waarbij de opdrachtnemer vanuit de eigen expertise het project heeft geleid, tot in detail heeft uitgewerkt en uitgevoerd. Deze werkwijze is goed bevallen en gedurende het gehele traject geëvalueerd door TU Twente. In de uitvoering van het project is sterk gestuurd op de twee prioriteiten van Rijkswaterstaat, planning en draagvlak. De voorgenomen planning is, behoudens vertraging door externe oorzaken gerealiseerd, en het draagvlak voor het project is na gunning toegenomen.

 
Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Boskalis, met Grontmij als onderaannemer voor de planstudie en het omgevingsmanagement. Het project is mei 2011 gegund en de werkzaamheden werden oktober 2014 afgerond.

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Uiterwaardgraving

Uiterwaardvergraving

Uiterwaardgraving
Uiterwaardvergraving

Door het afgraven van delen van de uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte. Door natuurlijke processen (aanslibbing) zijn de uiterwaarden de afgelopen eeuwen steeds hoger komen liggen. Het afgraven van uiterwaarden waardoor ze lager worden, levert een bijdrage aan rivierverruiming.

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Ruimte voor de Rivier Middelwaard

» Bekijk de infographic