Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland

MIJLPALEN


UITERWAARDVERGRAVING EN DIJKVERLEGGING MUNNIKENLAND

Waar de Waal en de Afgedamde Maas samenkomen, ligt langs de Waal – direct naast Slot Loevestein – het gebied Munnikenland. Een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verbonden zijn. In dit meest westelijke puntje van de provincie Gelderland liggen onder meer de Brakelse Benedenwaarden, de Waarden bij Loevestein, de Gandelwaard, de Boezem van Brakel en Buitenpolder het Munnikenland. Een groot deel van het gebied ligt buitendijks en staat bij hoge waterstanden onder water. Om het land achter de dijk – het binnendijks gebied – te beschermen tegen hoogwater zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Daarbij is de kans aangegrepen om ook de natuur en de culturele waarde van het gebied te versterken.

Lees meer

Meer ruimte in Buitenpolder het Munnikenland

Door de landinwaartse verlegging van de Waaldijk heeft de Waal meer ruimte gekregen. Daardoor kan de rivier bij extreem hoogwater meer water afvoeren zonder dat het waterpeil te hoog wordt. Ook zijn er geulen gegraven in de uiterwaarden die voor een nog betere afvoer zorgen. De combinatie van maatregelen levert een waterstanddaling op van 11 centimeter op de Waal.

Multifunctionele tribunedijk

Een van de meest opvallende maatregelen binnen het project is de aanleg van een nieuwe waterkerende dijk: de Wakkere Dijk. Bij deze multifunctionele dijk staat veiligheid voorop, maar tegelijkertijd biedt de trapsgewijze dijk ook zitplaatsen aan bezoekers en recreanten. De dijk vormt als het ware een tribune met een fraai uitzicht over het gebied. Daarnaast doet de dijk ook dienst als een vluchtplaats voor dieren – zoals runderen en paarden – die er bij hoogwater veilig een toevlucht kunnen vinden. De dijk is extra breed en hoog gemaakt zodat er ruimte is ontstaan voor bomen en een nieuw fietspad.

Geschiedenis zichtbaar in het landschap

In het Munnikenland zijn oude forten en bunkers van de Hollandse Waterlinie te vinden, waaronder Slot Loevestein. De ingrijpende herinrichting van het gebied betekende ook winst voor deze cultureel en historisch waardevolle monumenten. Waar vroeger de kasteelvrouw bij hoogwater met een bootje van en naar haar kasteel moest omdat de toegangsweg overstroomde, ligt nu een verhoogde toegangsweg. Die houdt het kasteel ook bij hoogwater zo lang mogelijk bereikbaar. Daarnaast is de oude slotgracht in ere hersteld. Ook andere historische locaties, zoals Het Rechthuis en voormalig klooster Munnikhof, hebben weer een zichtbare plek gekregen door ze licht op te hogen en met beplanting te markeren in het landschap.

Wandel-, struin- en fietspaden

Om bezoekers en recreanten optimaal van het landschap en de rijke historie te laten genieten, zijn extra wandel-, struin- en fietspaden aangelegd. Die slingeren door de rietruigtes, de natuurlijk gras- en hooilanden, en het zachthout-ooibos die door de invloed van de natuur op het landschap zijn ontstaan.

Anders dan vóór de herinrichting vindt er in de polder weinig akkerbouw meer plaats. Wanneer het water hoog staat, zal dit over de uiterwaarden stromen en zo een bredere rivier vormen. Met deze maatregelen, en behoud van cultuurhistorische waarden, is het gebied niet alleen veiliger maar ook aantrekkelijker gemaakt.

Werkzaamheden

aanleg nieuwe multifunctionele dijk
aanleg verhoogde toegangsweg naar Slot Loevestein
aanleg nieuwe fiets- en wandelpaden

Effect

waterstanddaling van circa 11 cm op de Waal

Samenwerkende partijen

Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Uiterwaardgraving

Uiterwaardvergraving

Uiterwaardgraving
Uiterwaardvergraving

Door het afgraven van delen van de uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte. Door natuurlijke processen (aanslibbing) zijn de uiterwaarden de afgelopen eeuwen steeds hoger komen liggen. Het afgraven van uiterwaarden waardoor ze lager worden, levert een bijdrage aan rivierverruiming.

Dijkverlegging

Dijkverlegging

Dijkverlegging
Dijkverlegging

Door dijken landinwaarts te verleggen, worden de uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte. Dit betekent dat oorspronkelijk binnendijks land buitendijks komt te liggen en extra ruimte aan het winterbed van de rivier wordt gegeven. 

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland

Uiterwaardvergraving Munnikenland

» Bekijk de infographic

VIDEO

Project uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland

» Bekijk de video