Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Doorwertsche waarden

Uiterwaardvergraving Doorwertsche Waarden

MIJLPALEN


Projectbesluit
Schop in de grond
Oplevering waterveiligheid
Voorbereiding werkzaamheden

In de Doorwertsche Waarden zijn de oevers verlaagd en de zomerkade verlegd, waardoor de Nederrijn bij hoogwater meer ruimte krijgt.

Lees meer

Vier uiterwaarden

De rivierverruiming in vier uiterwaarden langs de Nederrijn zijn als één project uitgevoerd binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Tussen Rhenen en Renkum zijn op vier locaties de uiterwaarden langs de Nederrijn afgegraven. Een bijzonder project, omdat 4 maatregelen in één project zijn uitgevoerd en omdat de markt op innovatieve wijze in een vroeg stadium is betrokken.  De andere projecten zijn: obstakelverwijdering Elst,  uiterwaardvergraving Tollewaard en uiterwaardvergraving Middelwaard. Dit project heeft niet alleen ruimte voor de rivier gemaakt, maar ook ruimte voor het vakmanschap van de markt.

De markt en branche

De gehanteerde contractvorm is innovatief. Voor het eerst in de watersector zijn  planstudie, ontwerp en realisatie geïntegreerd in één opdracht. Bovendien is het project uitgevoerd op basis van Prestatie Inkoop (Best Value Procurement) waarbij de opdrachtnemer vanuit de eigen expertise het project leidt, tot in detail uitwerkt en uitvoert. Deze werkwijze is goed bevallen en gedurende het gehele traject geëvalueerd door TU Twente. In de uitvoering van het project is sterk gestuurd op de twee prioriteiten van Rijkswaterstaat, planning en draagvlak. De voorgenomen planning is, behoudens vertraging door externe oorzaken gerealiseerd, en het draagvlak voor het project is na gunning toegenomen.

 
Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Boskalis, met Grontmij als onderaannemer voor de planstudie en het omgevingsmanagement. Het project is mei  2011 gegund en de werkzaamheden zijn oktober 2014 afgerond.

Neem voor vragen en informatie contact op via de Rijkswaterstaat Landelijke Informatielijn op gratis telefoonnummer 0800 - 8002. Rijkswaterstaat Landelijke Informatielijn is 7 dagen per week geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur tot 18.30 uur.

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Uiterwaardgraving

Uiterwaardvergraving

Uiterwaardgraving
Uiterwaardvergraving

Door het afgraven van delen van de uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte. Door natuurlijke processen (aanslibbing) zijn de uiterwaarden de afgelopen eeuwen steeds hoger komen liggen. Het afgraven van uiterwaarden waardoor ze lager worden, levert een bijdrage aan rivierverruiming.

RIVIERJUTTERS DIE DIT PROJECT VOLGEN

Anton de Kluijs

Wilfred Brouwer

Karin Swanenberg

Margreet Jellema

José Iping


FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Uiterwaardvergraving Doorwertsche Waarden

» Bekijk de infographic

BEELDBANK

Nederrijn, uiterwaardverlaging Doorwertsche Waarden, Doorwerth.

» Ga naar de beeldbank

BEELDEN BIJ DIT PROJECT

Uiterwaardvergraving Doorwertsche waard
uiterwaarden nederrrijn randwijk
Uiterwaardvergraving Doorwertsche waard