Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
De IJssel bij Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

MIJLPALEN


RUIMTE VOOR DE RIVIER ZWOLLE

Bij hoogwater bestaat er bij Zwolle overstromingsgevaar aan twee kanten: bij extreem hoogwater heeft de IJssel bij Zwolle bovenstrooms te weinig ruimte. En als het IJsselmeer hoog staat, bijvoorbeeld door een noordwesterstorm, blijft het water benedenstrooms 'hangen' rond de stad. De IJssel heeft meer ruimte nodig om Zwolle en het achterland veilig te houden.

Lees meer

Een geulensysteem en een nieuwe dijk

De uiterwaardvergraving in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden en de dijkverlegging bij Westenholte zijn twee van de drie maatregelen die zijn genomen om de waterveiligheid bij Zwolle te vergroten. De derde maatregel is de zomerbedverlaging in de Beneden-IJssel, tussen Kampen en Zwolle  en daarmee een onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

Waar nu in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vooral landbouwgrond was, hebben we een geulensysteem aangelegd. De geulen lopen onder de in 2010 aangelegde spoorbrug van de Hanzelijn door. De bestaande zandwinplas is nu ondieper en maakt deel uit van het geulensysteem. Dankzij de uiterwaardvergraving daalt bij hoogwater het niveau van de IJssel bij Zwolle zo’n acht centimeter.

Westenholte

Bij de Zwolse wijk Westenholte is de uiterwaard vergroot en verdiept. Nieuwe geulen kregen een aansluiting op de bestaande geul. Over een lengte van 2,2 kilometer is een nieuwe dijk aangelegd, zo’n driehonderd meter verder landinwaarts dan de vorige. Dankzij de dijkverlegging daalt het niveau van de IJssel bij Zwolle bij hoogwater zo’n vijftien centimeter. De geulen stromen mee in perioden van hoogwater.

De maatregelen bij Zwolle zijn onderdeel van een reeks maatregelen langs de IJssel. Bij Kampen, Veessen-Wapenveld, Deventer, Voorst en Zutphen zijn ook rivierverruimende maatregelen getroffen.

Een landgoed en een uitloopgebied

Het nieuwe buitendijkse geulensysteem rond Zwolle, dat aansluit op de bestaande watergeul in de Vreugderijkerwaard, biedt volop kansen voor de natuur. Door de open verbinding met de IJssel krijgen flora en fauna de kans zich te ontwikkelen in de overgangszone tussen nat en droog. Enkele bewoners uit het gebied zijn verhuisd naar drie nieuwe dijkwoningen: dit zijn huizen gebouwd aan de nieuwe dijk. We hebben twee boerderijen verplaats en er is een landgoed aangelegd. Op het landgoed zijn wandelpaden aangelegd om van de natuur te genieten. Dit gebied dient als uitloopgebied van de gemeente.

Samenwerkende partijen

Ruimte voor de Rivier Zwolle

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Uiterwaardgraving

Lowering the flood plain

Uiterwaardgraving
Lowering the flood plain

Lowering sections of the flood plain gives the river more space during periods of high water. Over the past few centuries, the natural process of sedimentation has gradually raised the level of the flood plain. Excavating the top layers of the flood plains makes them lower, which in turn contributes to making room for the river.

Zomerbedverlaging

Zomerbedverlaging

Zomerbedverlaging
Zomerbedverlaging

De rivierbedding van de IJssel wordt tussen de stadsbrug in Kampen en de eilandbrug bij het Ketelmeer over een lengte van 7,5 kilometer verlaagd door een bodemlaag af te graven. De rivierbodem komt daardoor dieper te liggen. Zo is er meer ruimte voor het water.

Dijkverlegging

Dijkverlegging

Dijkverlegging
Dijkverlegging

Door dijken landinwaarts te verleggen, worden de uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte. Dit betekent dat oorspronkelijk binnendijks land buitendijks komt te liggen en extra ruimte aan het winterbed van de rivier wordt gegeven. 

OVERIGE PROJECTEN

duikers aan de slag bij IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

IJssel
Zwolle , Kampen
Regelwerk Pannerden

Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij

Rijn , IJssel
Arnhem , Westervoort

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

» Bekijk de infographic