Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
De IJssel bij Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

MIJLPALEN


Voorbereiding werkzaamheden
Schop in de grond
Oplevering waterveiligheid

De projecten Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden en de Dijkverlegging Westenholte worden in 2016 opgeleverd.

RUIMTE VOOR DE RIVIER ZWOLLE

Bij hoogwater bestaat er bij Zwolle overstromingsgevaar aan twee kanten: bij extreem hoogwater heeft de IJssel bij Zwolle bovenstrooms te weinig ruimte. En als het IJsselmeer hoog staat, bijvoorbeeld door een noordwesterstorm, blijft het water benedenstrooms 'hangen' rond de stad. De IJssel heeft meer ruimte nodig om Zwolle en het achterland veilig te houden.

Lees meer

Een geulensysteem en een nieuwe dijk

De uiterwaardvergraving in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden en de dijkverlegging bij Westenholte zijn twee van de drie maatregelen die worden genomen om de waterveiligheid bij Zwolle te vergroten. De derde maatregel is de zomerbedverlaging in de Beneden-IJssel, tussen Kampen en Zwolle  en daarmee een onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

Waar nu in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vooral landbouwgrond is, leggen we een geulensysteem aan. De geulen lopen onder de in 2010 aangelegde spoorbrug van de Hanzelijn door. De bestaande zandwinplas wordt ondieper en gaat deel uitmaken van het geulensysteem. Dankzij de uiterwaardvergraving daalt bij hoogwater het niveau van de IJssel bij Zwolle zo’n acht centimeter.

Westenholte

Bij de Zwolse wijk Westenholte wordt de uiterwaard vergroot en verdiept. Nieuwe geulen krijgen een aansluiting op de bestaande geul. Over een lengte van 2,2 kilometer komt een nieuwe dijk, zo’n driehonderd meter verder landinwaarts dan de huidige. Dankzij de dijkverlegging daalt het niveau van de IJssel bij Zwolle bij hoogwater zo’n vijftien centimeter. De geulen stromen mee in periodes van hoogwater.

De maatregelen bij Zwolle zijn onderdeel van een reeks maatregelen langs de IJssel. Bij Kampen, Veessen-Wapenveld, Deventer, Voorst en Zutphen worden ook rivierverruimende maatregelen getroffen.

Een landgoed en een uitloopgebied

Het nieuwe buitendijkse geulensysteem rond Zwolle, dat aansluit op de bestaande watergeul in de Vreugderijkerwaard, biedt volop kansen voor de natuur. Door de open verbinding met de IJssel krijgen flora en fauna de kans zich te ontwikkelen in de overgangszone tussen nat en droog. Enkele bewoners uit het gebied verhuizen naar drie nieuwe dijkwoningen: dit zijn huizen gebouwd aan de nieuwe dijk. We verplaatsen twee boerderijen en er wordt een landgoed aangelegd. Op het landgoed komen wandelpaden om van de natuur te genieten. Dit gebied dient als uitloopgebied van de gemeente.

Samenwerkende partijen

Uitstapje naar de Schelle dit najaar

Rivierjutter Henk Tuinman trekt wekelijks langs verschillende projecten van Ruimte voor de Rivier aan de Ijssel. Dat levert prachtige foto's en verhalen op.
Bekijk het verslag en de foto's

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Arjo Kleinhuis: "Een fors deel van de nevengeul bij Deventer is klaar. Er dobberen eendjes in. Het water is helder en de spoorbrug heeft platvoeten gekregen."
Bekijk de foto's
Ruimte voor de Rivier Zwolle

Voor vragen over Ruimte voor de Rivier Zwolle kunt u contact opnemen met het projectteam Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Telefoonnummer
088- 233 1200

E-mailadres
ruimtevoorderivier@wdodelta.nl

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Zomerbedverlaging

Zomerbedverlaging

Zomerbedverlaging
Zomerbedverlaging

De rivierbedding van de IJssel wordt tussen de stadsbrug in Kampen en de eilandbrug bij het Ketelmeer over een lengte van 7,5 kilometer verlaagd door een bodemlaag af te graven. De rivierbodem komt daardoor dieper te liggen. Zo is er meer ruimte voor het water.

OVERIGE PROJECTEN

duikers aan de slag bij IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

IJssel
Zwolle , Kampen
Regelwerk Pannerden

Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij

Rijn , IJssel
Arnhem , Westervoort

RIVIERJUTTERS DIE DIT PROJECT VOLGEN

Henk Tuinman

Arjo Kleinhuis


FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

» Bekijk de infographic

BEELDBANK

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Zomerbedverlaging

» Ga naar de beeldbank

VIDEO

Project Ruimte voor de Rivier Zwolle

» Bekijk de video

BEELDEN BIJ DIT PROJECT

Dijkverbetering Amer-Donge
Dijkverbetering Amer-Donge
Dijkverbetering Amer-Donge

MEER INFORMATIE

Alle achtergrondinformatie, planning en beeldmateriaal over Ruimte voor de Rivier Zwolle staat op de projectwebsite.

Ga naar de projectwebsite