Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
graafwerkzaameheden nevengeulen Deventer

Ruimte voor de Rivier Deventer

MIJLPALEN


RUIMTE VOOR DE RIVIER DEVENTER

Deventer is een stad met een rijke historie waarin de IJssel een prominente rol speelt. Het hart van de stad is door de geschiedenis heen steeds verbonden geweest met het deel aan de overzijde van de rivier – de westoever – dankzij de veerpont tussen beide oevers. Om de kans op overstromingen langs deze rivier te verminderen, is het nodig het IJsselwater bij hoogwater sneller af te voeren. Met de uiterwaardvergravingen van de Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden en die van de Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard krijgt de IJssel aan weerszijden meer ruimte. Deze noodzakelijke maatregel hebben we aangegrepen om ook de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Het historische karakter van de stad vormde daarbij een bron van inspiratie.

Lees meer

Het uiterwaardgebied waarin de rivierverruiming plaats heeft gevonden heeft in totaal een lengte van bijna tien kilometer. In twee projecten heeft de aanleg van twee geulen gezorgd voor meer ruimte voor de IJssel bij hoogwater.

Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden

De uiterwaardvergraving Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden heeft de aanleg omvat van een geul over de volle lengte van het gebied. Ook hebben we kades verwijderd die een belemmering vormen voor de doorstroming van water. De geul heeft een breedte van ongeveer honderd meter. In het zuiden sluit de geul aan op de jachthaven van Deventer, in het noorden op de plassen van de Hengforderwaarden.

De uiterwaardvergraving leidt tot een waterstanddaling van tien centimeter bij hoogwater. De wispelturige IJssel doet de rest: door de dynamiek van wisselende waterstanden is er waardevolle riviernatuur ontstaan. Daarmee zijn onder meer de doelen van Natura 2000 behaald: het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. Ook wandelaars en fietsers hebben de ruimte gekregen en de watersportfaciliteiten zijn verbeterd.

Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard

De uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard omvatte de aanleg van een geul op de westoever van de IJssel, die even bovenstrooms van de Bolwerksplas begint. Vanaf de plas loopt de geul voor het IJsselhotel langs, in de richting van de Ossenwaard. Bij de uitvoering van deze maatregel werd het Worpplantsoen – een van de oudste stadsparken van Nederland – ontzien. Het plantsoen heeft bovendien een nieuwe groene oever aan de IJssel gekregen. De uiterwaardvergraving leidt hier tot een waterstanddaling van negentien centimeter. Daarnaast is het gebied in allerlei opzichten aantrekkelijker geworden. De ecologische waarde van de Bolwerksplas is toegenomen. Het IJsselhotel heeft een schitterende ligging gekregen aan het water met vrij uitzicht op de stad. En een cultuurhistorisch geïnspireerde schipbrug sluit aan op het pontje.

Volop ruimte voor watersport

Over de inrichting van de noordelijk gelegen Zandweerplas is nauw overleg gevoerd met watersportverenigingen en andere belanghebbenden. De plas is vergroot en biedt straks extra faciliteiten voor de aanwezige watersportverenigingen. De roeiverenigingen kregen ten noorden van de plas een eigen geul waarop getraind kan worden. Het clubhuis van de watersportverenigingen is ingericht als informatiecentrum waar je tot en met 2016 terecht kunt voor informatie over het programma Ruimte voor de Rivier en het project bij Deventer.

Ecologische ‘waterboerderij’

In het gebied ten noorden van de stad wordt het huidige landschapstype – een combinatie van cultuurgrond en natuur – gehandhaafd en versterkt door de aanlag van extra geulen. Daarbij krijgt de ‘Natuurderij’, die de Stichting IJssellandschap heeft gebouwd, een prominente plek. Deze ecologische waterboerderij heeft een rol in het laaghouden van de begroeiing in de uiterwaarden door begrazing van koeien, zodat het water ook in de toekomst goed kan doorstromen.

Historische aanlegsteiger

Bij het IJsselhotel op de westoever is een nieuwe aanlegsteiger gekomen, geïnspireerd op de beroemde schipbrug die op deze plek gelegen heeft. De aanlegsteiger heeft een drijvend deel dat meebeweegt met het water, waardoor de steiger bij alle waterstanden kan worden gebruikt. De steiger wekt daarmee een deel van de rijke historie weer tot leven.

Een nieuw bordes ter hoogte van het IJsselhotel geeft vanaf de westoever uitzicht op het waterfront van Deventer. En langs de kade is een aanlegplaats voor kleine plezierbootjes gekomen.

Ruimte voor de Rivier Deventer is door de combinatie van modern watermanagement en op historie geïnspireerde ruimtelijke verbeteringen een goed voorbeeld van hoe we in Nederland werken aan een veiliger én mooi rivierengebied.

RUIMTE VOOR DE RIVIER DEVENTER IN FEITEN EN CIJFERS

Langs de IJssel bij Deventer zijn geulen gegraven, waardoor de IJssel bij hoogwater beter kan doorstromen. Dat leidt tot een tijdelijke verlaging van de waterstand in de IJssel, waardoor de kans op overstromingen wordt verkleind.

 

Werkzaamheden

  • vergraving en herinrichting van 10 kilometer uiterwaarden
  • aanleg drijvende aanlegsteiger
  • aanleg bordes
  • aanleg groene oever Worpplantsoen  
  • twee woningen op terpen (Natuurderij en een paardenhouder)

Effect

  • tijdelijke waterstanddaling op de IJssel bij hoogwater van 10 centimeter ter hoogte van Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden 
  • 19 centimeter tijdelijke waterstanddaling ter hoogte van de Bolwerksplas.

Samenwerkende partijen

Mooi fotoverslag van de werkzaamheden bij Deventer

Erwin Zijlstra fotografeerde ontploffende bommen, pure ontspanning en de werkzaamheden van de afgelopen twee jaar bij Deventer.
Bekijk de foto's
Ruimte voor de Rivier Deventer

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Uiterwaardgraving

Uiterwaardvergraving

Uiterwaardgraving
Uiterwaardvergraving

Door het afgraven van delen van de uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte. Door natuurlijke processen (aanslibbing) zijn de uiterwaarden de afgelopen eeuwen steeds hoger komen liggen. Het afgraven van uiterwaarden waardoor ze lager worden, levert een bijdrage aan rivierverruiming.

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Uiterwaardvergraving Deventer

Uiterwaardvergraving Deventer

» Bekijk de infographic

VIDEO

Project Ruimte voor Rivier Deventer

» Bekijk de video