Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Ruimte voor de Lek

MIJLPALEN


Schop in de grond
Oplevering waterveiligheid

RUIMTE VOOR DE LEK

De afvoercapaciteit van de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein was niet groot genoeg om de grotere hoeveelheid water die de rivier in de toekomst te verwerken krijgt, veilig af te voeren. Het was daarom nodig de rivier meer ruimte te geven om de bewoners van dit rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen.

Lees meer

De afvoercapaciteit van de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein was niet groot genoeg om de grotere hoeveelheid water die de rivier in de toekomst te verwerken krijgt, veilig af te voeren. Het was daarom nodig de rivier meer ruimte te geven om de bewoners van dit rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen.

Oevergeulen en verlagen barrières creëren ruimte voor de Lek

Door bij IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en Houten aan zowel de noord- als de zuidkant van de Lek oevergeulen aan te leggen in de uiterwaarden, kreeg de rivier hier meer ruimte. Ruimte voor het water ontstond ook door het verlagen van de toegangsdam naar het Stuweiland Hagestein en de zomerkades. Daarmee vormen de dam en de kades bij hoogwater geen barrière meer. De verschillende ingrepen vonden plaats in het gebied vanaf Fort Honswijk tot net voorbij het punt waar de winterdijk en de Lage Dijk in IJsselstein bij elkaar komen. Door een waterstandsverlaging van acht centimeter, verhogen de ingrepen de veiligheid langs de Lek bij hoogwater.

Robuust landschap en ‘speelnatuur’

Door de ruimte die de Lek kreeg het omliggende gebied beter bescherming tegen overstromingen. Daarnaast biedt het robuuste landschap dat door de ingrepen is ontstaan goede mogelijkheden voor recreatie.

Samenwerkende partijen

Ruimte voor de Lek

Neem voor vragen en informatie contact op via de Rijkswaterstaat Landelijke Informatielijn op gratis telefoonnummer 0800 - 8002. Rijkswaterstaat Landelijke Informatielijn is 7 dagen per week geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur tot 18.30 uur.

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Uiterwaardgraving

Uiterwaardvergraving

Uiterwaardgraving
Uiterwaardvergraving

Door het afgraven van delen van de uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte. Door natuurlijke processen (aanslibbing) zijn de uiterwaarden de afgelopen eeuwen steeds hoger komen liggen. Het afgraven van uiterwaarden waardoor ze lager worden, levert een bijdrage aan rivierverruiming.

RIVIERJUTTERS DIE DIT PROJECT VOLGEN

Wilfred Brouwer


FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Ruimte voor de Lek Uiterwaardvergraving Bossenwaard, Pontwaard en Heerenwaard

Ruimte voor de Lek | Uiterwaardvergraving Bossenwaard, Pontwaard en Heerenwaard

» Bekijk de infographic

BEELDBANK

Start Ruimte voor de Lek april 2014

» Ga naar de beeldbank

BEELDEN BIJ DIT PROJECT

Dijkverbetering Amer-Donge
Dijkverbetering Amer-Donge
Dijkverbetering Amer-Donge

MEER INFORMATIE

Ga naar de projectwebsite