Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Huissensche Waarden

MIJLPALEN


RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN

Om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen en de Nederrijn bij hoogwater beter te laten doorstromen, zijn maatregelen nodig. Dit gebeurt onder andere bij het Pannerdensch Kanaal, tussen de Pannerdensche Kop en Arnhem. Ook in de Huissensche Waarden, een uiterwaardengebied van 770 hectare, geven we de rivier meer ruimte. Het landschap is daar open, met akkers en weilanden. Daarnaast bevinden zich er twee bedrijventerreinen. Het gebied kenmerkt zich door grote delen voor landbouw, meidoornhagen, oeverwallen en kleiputten.

Lees meer

 

Kadeverlaging Scherpekamp

Door het verlagen van de kade Scherpekamp kan bij hoogwater het water makkelijker de uiterwaarden in stromen dan nu. Daardoor krijgt het water meer ruimte als dat nodig is. Door de verlaging van de kade (de zomerdijk) loopt de waterstand niet onnodig hoog op voordat het water de uiterwaarden instroomt. Ook is de nieuwe locatie waar het water de uiterwaarde in kan stromen op een logischere plek gelegen, zodat het water de natuurlijke stroming van het Pannerdensch Kanaal beter blijft volgen. Het water stroomt door deze maatregel niet vaker de uiterwaarden in, maar wel makkelijker.

 

Verkenning

Naast Rijkswaterstaat zijn er andere partijen die initiatieven onderzoeken in het gebied Huissensche Waarden. Onder andere gemeente Lingewaard, provincie Gelderland, Gelderse natuur en milieufederatie, ARK Natuurontwikkeling en K3Delta/Caprice. Om te zorgen voor integraliteit en samenhang tussen deze initiatieven voert Rijkswaterstaat een verkenning uit die het volgende oplevert:

  1. een gebiedsschets met daarin een overzicht van alle initiatieven in het gebied en de raakvlakken
  2. een voorstel voor de wijze waarop de verschillende projecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.

 

Stroomlijn

Stroomlijn houdt zich bezig met het beheer van de begroeiing in de uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, belemmert begroeiing de doorstroming van het water. Als het water in de uiterwaarde niet goed kan doorstromen, stijgt het waterpeil en neemt het risico op overstromingen toe. In de Huissensche uiterwaarden wordt gekeken welke maatregelen moeten worden genomen om die goede doorstroming te garanderen.

 

Samenwerkende partijen:

Rijkswaterstaat

Waterschap Rivierenland

Gemeente Lingewaard

Provincie Gelderland

 

 

 

Huissensche Waarden overzichtkaart

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Obstakelverwijdering

Obstakelverwijdering

Obstakelverwijdering
Obstakelverwijdering

Door obstakels in het rivierbed waar mogelijk te verwijderen of aan te passen, kan het water sneller worden afgevoerd. Bij obstakelverwijdering gaat het bijvoorbeeld om het verlagen of verwijderen van veersteigerstoepen, het doorlaatbaar maken van bruggenhoofden en het verwijderen of verlagen van kades en hoogwatervrije terreinen.

RIVIERJUTTERS DIE DIT PROJECT VOLGEN

Anton de Kluijs


FACTSHEET

Kadeverlaging Scherpekamp Huissensche Waarden

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Kadeverlaging Huissensche Waarden

» Bekijk de infographic