Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Ontpoldering Zuiderklip

Ontpoldering Zuiderklip

MIJLPALEN


ONTPOLDERING ZUIDERKLIP

Bij hoogwater had het water op de Bergsche Maas te weinig ruimte waardoor de waterstand bij extreem hoogwater teveel steeg. Om de waterveiligheid rond het Biesboschgebied te versterken is meer ruimte gecreëerd voor de rivier. De polders Moordplaat, Turfzakken, Lepelaar, De Plomp en Kwestieus in het zuidelijke deel van de Biesbosch hebben een belangrijke rol gespeeld bij het vergroten van de afvoercapaciteit. Zij vormen samen de polders van Zuiderklip.

Lees meer

Bestemming: van drinkwaterbekkens naar rivierverruiming

De polders van Zuiderklip waren lange tijd gereserveerd om ooit te kunnen dienen als drinkwaterspaarbekkens. Zover is het nooit gekomen en in plaats daarvan dienen ze nu voor rivierverruiming en natuurontwikkeling. Om de rivier meer ruimte te geven is de dijk aan de rivierzijde van de polders landinwaarts verlegd en is een geul aangelegd. Deze polder is daarmee ontpolderd en de rivier kan bij hoogwater het gebied in stromen. Door Zuiderklip weer onderdeel te maken van het riviersysteem kan de Bergsche Maas via de voormalige polders een teveel aan water afvoeren. Met de maatregel – die een waterstanddaling van vier centimeter oplevert – is het rivierengebied beter beschermd tegen overstromingen. Samen met project Noordwaard – dat ook in de Biesbosch ligt – levert de ontpoldering van de Zuiderklip-polders een bijdrage aan de waterstanddaling op de Bergsche Maas.

Getijdenatuur voor zoetwater

Door de ontpoldering ontstaat in de Zuiderklip een getijdenatuurgebied voor zoetwater. De nieuwe stroomgeulen versterken de natuurfunctie van de Biesbosch en zorgen voor een goede doorstroming van het gebied. Hier en daar zijn langs de dijken grondophogingen gemaakt waar vogels kunnen verblijven. Er is een wandelroute over de dijken ten zuiden van de nieuwe geul en er zijn extra aanlegsteigers aangelegd. Vanaf de uitkijktoren is het gebied goed te overzien en vanachter een vogelkijkscherm kunnen liefhebbers vogels ongestoord bekijken. Op verschillende plaatsen staan informatieborden met uitleg over het gebied en z’n natuurlijke bewoners.

Samenwerkende partijen

Ontpoldering Zuiderklip

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Ontpoldering

Ontpoldering
Ontpoldering

De dijk aan de rivierzijde van een polder wordt verder landinwaarts verlegd. Deze polder is dan ontpolderd en de rivier kan bij hoogwater het gebied in- en uitstromen.

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet