Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Uiterwaardvergravingen en obstakelverwijdering Nederrijn

Obstakelverwijdering Elst

MIJLPALEN


Het hooggelegen terrein van de steenfabriek bij Elst vormt bij hoogwater een knelpunt voor de afvoer van water uit de Nederrijn. Door de steenfabriek te verwijderen en het terrein voor een groot deel af te graven, krijgt de rivier meer ruimte.

Lees meer

Het hooggelegen terrein van de steenfabriek bij Elst vormt bij hoogwater een knelpunt voor de afvoer van water uit de Nederrijn. Door de steenfabriek te verwijderen en het terrein voor een groot deel af te graven, heeft de rivier meer ruimte gekregen.

Vier uiterwaarden

De rivierverruiming in vier uiterwaarden langs de Nederrijn zijn als één project uitgevoerd binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Tussen Rhenen en Renkum zijn op vier locaties de uiterwaarden langs de Nederrijn afgegraven. Een bijzonder project, omdat 4 maatregelen in één project zijn uitgevoerd en omdat de markt op innovatieve wijze in een vroeg stadium is betrokken. De andere projecten zijn: uiterwaardvergraving Doorwertsche Waarden, Uiterwaardvergraving Middelwaard en uiterwaardvergraving De Tollewaard. Dit project heeft niet alleen ruimte voor de rivier gemaakt, maar ook ruimte voor het vakmanschap van de markt.

De markt en branche

De gehanteerde contractvorm was innovatief. Voor het eerst in de watersector zijn  planstudie, ontwerp en realisatie geïntegreerd in één opdracht. Bovendien is het project uitgevoerd op basis van Prestatie Inkoop (Best Value Procurement) waarbij de opdrachtnemer vanuit de eigen expertise het project leidde, tot in detail heeft uitgewerkt en uitgevoerd. Deze werkwijze is goed bevallen en gedurende het gehele traject geëvalueerd door TU Twente.

In de uitvoering van het project is sterk gestuurd op de twee prioriteiten van Rijkswaterstaat, planning en draagvlak. De voorgenomen planning werd, behoudens vertraging door externe oorzaken gerealiseerd, en het draagvlak voor het project is na gunning toegenomen.

 

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Boskalis, met Grontmij als onderaannemer voor de planstudie en het omgevingsmanagement. Het project is mei 2011 gegund en de werkzaamheden zijn oktober 2014 afgerond.

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Obstakelverwijdering

Obstakelverwijdering

Obstakelverwijdering
Obstakelverwijdering

Door obstakels in het rivierbed waar mogelijk te verwijderen of aan te passen, kan het water sneller worden afgevoerd. Bij obstakelverwijdering gaat het bijvoorbeeld om het verlagen of verwijderen van veersteigerstoepen, het doorlaatbaar maken van bruggenhoofden en het verwijderen of verlagen van kades en hoogwatervrije terreinen.

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Bekijk de infographic

» Bekijk de infographic