Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Buis bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

MIJLPALEN


Projectbesluit
Voorbereiding werkzaamheden
Schop in de grond
Oplevering waterveiligheid

HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD

Met een betere doorstroming van het rivierwater de kans op overstromingen verlagen, dat is het doel van het aanleggen van een hoogwatergeul bij Veessen-Wapenveld. Dit gebeurt op een manier waardoor de natuurlijke en agrarische functies behouden blijven, en zelfs versterkt worden.

Lees meer

Extra armslag voor de IJssel

Om de IJssel meer ruimte te geven gaat er in het gebied tussen de dorpen Veessen en Wapenveld veel veranderen. Op ongeveer vijftien kilometer ten zuiden van Zwolle, komt een hoogwatergeul die de IJssel extra armslag geeft. De breedte van deze geul varieert van 500 tot 1.500 meter. De geul fungeert bij extreem hoogwater als een zogenoemde ‘bypass’, zodat de rivier niet buiten haar oevers treedt.

Als de geul volloopt, zorgt dit voor een tijdelijke verlaging van het peil in de IJssel met 71 centimeter. Dit werkt helemaal door tot Deventer en Zutphen. Binnen Ruimte voor de Rivier is dit de hoogste behaalde waterstand bij een project. Er is voor gekozen om de ruimtelijke ingreep zo uit te voeren dat de bestaande functies van het gebied behouden blijven. Tussen de dijken blijft namelijk de agrarische kwaliteit van het landschap overeind. Het plan voorziet daarnaast in betere fietsverbindingen en nieuwe natuur. Door de aanleg van twee nieuwe bruggen blijft het gebied ten oosten van de geul straks goed bereikbaar, óók als de geul in gebruik is.

Een geul zonder te graven

In plaats van de geul in het landschap uit te graven, worden er twee nieuwe dijken aangelegd van elk bijna acht kilometer lang. Hierdoor ontstaat een hoogwatergeul die bij extreem hoogwater tot wel 45 procent van het IJsselwater af kan voeren. Door voor deze oplossing te kiezen, blijven de bestaande functies van het gebied behouden en is tegelijkertijd de waterveiligheid bij extreem hoogwater aanzienlijk verbeterd. De verwachting is dat de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld slechts eens in een mensenleven water hoeft af te voeren. De rest van de tijd is het agrarisch gebied.

Dijken, gemalen, en een beweegbare inlaat

Het plan voor de hoogwatergeul bevat  aanzienlijk meer dan de aanleg van twee dijken. Twee gemalen bij de nieuw te realiseren westelijke en oostelijke dijk zorgen ervoor dat de waterhuishouding van het gebied op orde blijft. Aan de zuidkant wordt een deel van de Kerkdijk afgegraven. In plaats hiervan wordt een brug aangelegd, met daaronder een beweegbaar inlaatwerk: met kleppen die afzonderlijk van elkaar kunnen worden geopend of gesloten, bepalen we hier de hoeveelheid water die door de geul heen kan stromen in tijden van hoogwater. Alleen bij extreem hoogwater zal het inlaatwerk geopend worden om zo overtollig IJsselwater via de geul af te voeren. Bij normaal hoogwater krijgt het geulgebied bescherming door waterkerende kades aan te leggen. Bijzonder is dat de kleppen in de inlaat handmatig in plaats van mechanisch worden bediend, zodat, ongeacht de technologische ontwikkelingen, de inlaat ook over 80 jaar nog eenvoudig te bedienen is.

Meerwaarde voor natuur en recreatie

Op veel plaatsen zal de begroeiing moeten verdwijnen. Bomen en struiken belemmeren namelijk de doorstroming in de geul. Daar staat tegenover dat de natuurlijke waarde van het landschap aandacht krijgt. Westelijk van de hoogwatergeul komt een landschapszone, een strook waar ruimte is voor natuur en recreatie. Tussen de Westdijk en de Grote Wetering ontstaat een nieuw natuurgebied. In het geulgebied blijven de wegverbindingen behouden. Ook aan recreanten wordt gedacht. Het fietspadennetwerk wordt uitgebreid, er komt een kanoroute en er is in de nieuwe uiterwaard een wandelpad gepland. In het noordelijk deel van de geul ligt een weidevogelgebied. Vanaf het fietspad op de Westdijk hebben fietsers en andere recreanten straks goed zicht op de weidevogels die hier verblijven. Ten zuiden van de inlaat komt een rustpunt met uitzicht op de IJssel en de uiterwaarden.

Werkzaamheden

  • aanleg van 2 dijken van elk bijna 8 kilometer
  • bouw van 2 bruggen
  • beweegbaar inlaatwerk met handmatig te bedienen kleppen
  • 2 gemalen

Effect

  • tijdelijke waterstanddaling van de IJssel met 71 cm

Samenwerkende partijen

  • Waterschap Vallei en Veluwe (uitvoerder)
  • gemeente Heerde
  • Rijkswaterstaat
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Voor vragen en informatie over hoogwatergeul Veessen-Wapenveld kunt u contact opnemen met Projectkantoor Veessen-Wapenveld.

Telefoonnummer
0578 - 63 11 13

E-mailadres
VeessenWapenveld@Veluwe.nl

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Hoogwatergeul

Hoogwatergeul

Hoogwatergeul
Hoogwatergeul

Een hoogwatergeul wordt niet gegraven, maar gemaakt door het aanleggen van twee dijken in het landschap. De geul is een vertakking van een rivier en wordt gebruikt om een deel van het water via een andere route af te voeren in hoogwatersituaties.

RIVIERJUTTERS DIE DIT PROJECT VOLGEN

Anton de Kluijs

Astrid Stok

Erik Peek


FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

» Bekijk de infographic

BEELDBANK

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, juni 2015

» Ga naar de beeldbank

VIDEO

Video still hoogwatergeul veessen wapenveld

Project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

» Bekijk de video

BEELDEN BIJ DIT PROJECT

Dijkverbetering Amer-Donge
Dijkverbetering Amer-Donge
Dijkverbetering Amer-Donge

MEER INFORMATIE

Alle achtergrondinformatie, planning en beeldmateriaal over de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld staat op de projectwebsite.

Ga naar de projectwebsite