Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Dijkverbetering Steurgat-Land van Altena

Dijkverbetering Steurgat / Land van Altena

MIJLPALEN


DIJKVERBETERING STEURGAT / LAND VAN ALTENA

In het benedenrivierengebied is de zee medebepalend voor de waterstanden op de rivier. De dijken moeten de extreem grote hoeveelheden rivierwater kunnen keren net zoals de opstuwing van het zeewater. De combinatie van hoge waterstanden op zee door bijvoorbeeld een storm en grote rivierafvoeren kan voor sommige plekken langs de Oostwaard, de Bergsche Maas, de Oude Maas en de Lek tot problemen leiden. In totaal is vijftien kilometer dijk versterkt.

Lees meer

Dijkverbetering voor veiligheid

Rivierverruiming was in dit gebied niet mogelijk. Dijkverbetering was noodzakelijk om het land beschermen tegen overstromingen. Langs het Steurgat, tussen Hank en Werkendam werden daarom delen van de dijk verbeterd.

Oog voor bewoners

Omdat we de dijk versterken en niet verhogen, voorkwamen we dat bewoners achter de dijk tegen een hoge muur aankijken. Zij kunnen zo veilig én met een aantrekkelijk uitzicht in het rivierengebied blijven wonen.

Samenwerkende partijen

Dijkverbetering Steurgat-Land van Altena

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Dijkverbetering

Dijkverbetering

Dijkverbetering
Dijkverbetering

Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming door bijvoorbeeld ruimtegebrek geen optie is, wordt de dijk versterkt.

 

OVERIGE PROJECTEN

vissersbootje op Bergsche Maas.

Dijkverbetering Bergsche Maas / Land van Altena

Steurgat , Boven-Merwede , Merwede
Werkendam , Hank

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Dijkverbetering Steurgat Land van Altena

Dijkverbetering Steurgat / land van Altena / en Bergsche Maas / Land van Altena

» Bekijk de infographic