Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
graafwerkzaamheden dijkverbetering Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard

Dijkverbetering Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard

MIJLPALEN


DIJKVERBETERING NEDERRIJN / BETUWE / TIELER- EN CULEMBORGERWAARD

De dijk tussen Hagestein en Opheusden voldeed niet overal aan de veiligheidsnormen. Tegelijkertijd was er geen mogelijk om de rivier hier meer ruimte te geven. Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen zijn delen van de dijk versterkt.

Lees meer

Versterken van de dijk door dijkverbetering

Bij het aanpakken van de zwakke plekken gaat het vooral om het versterken van de dijk. Op sommige plekken was het nodig de zogeheten binnendijkse steunberm te verbreden en te verhogen. Op andere plekken is het talud minder steil gemaakt zodat de dijk stabieler is geworden wanneer het water er hoog tegenaan staat.

In het gebied is veel historische bebouwing. Als dicht bij de dijk bijzondere gebouwen staan, dan bieden alternatieve constructies uitkomst. Een damwand werd in de dijk geslagen en heeft daarmee de kern van de dijk versterkt zonder dat de buitenkant van de dijk veranderde. Deze oplossing droeg bij aan de waterveiligheid en zorgt ervoor dat het landschap mooi blijft.

Samenwerkende partijen

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Dijkverbetering

Dijkverbetering

Dijkverbetering
Dijkverbetering

Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming door bijvoorbeeld ruimtegebrek geen optie is, wordt de dijk versterkt.

 

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

MEER INFORMATIE

Ga naar de projectwebsite