Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
dijkverbetering lek betuwe tieler en culemborgerwaard

Dijkverbetering Lek / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard

MIJLPALEN


Voorbereiding project
Schop in de grond
Oplevering waterveiligheid

DIJKVERBETERING LEK / BETUWE / TIELER- EN CULEMBORGERWAARD

Delen van de dijk tussen Fort Everdingen en Ravenswaaij voldoen niet meer volledig aan de wettelijke veiligheidseisen. Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen worden de zwakke plekken van de dijk versterkt. Het is niet mogelijk om de rivier op deze plek meer ruimte te geven.

Lees meer

Versterken van de dijk

Bij het aanpakken van de zwakke plekken gaat het vooral om het versterken van de dijk; het verhogen van de dijk is in veel mindere mate aan de orde. Op sommige plekken is het nodig de zogeheten binnendijkse steunberm te verbreden en te verhogen. Of het talud wordt minder steil gemaakt zodat de dijk stabieler wordt wanneer het water er hoog tegenaan staat.

Met oog voor historische gebouwen

In het gebied is veel historische bebouwing. Als dicht bij de dijk bijzondere gebouwen staan, dan biedt de toepassing van damwanden of andere constructies uitkomst. Zo blijft de kwaliteit van de omgeving behouden.

 

Samenwerkende partijen

Dijkverbetering Lek-Betuwe-Tieler- en Culemborgerwaard

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Bos, communicatieadviseur van Waterschap Rivierenland.

Telefoonnummer
0344 - 64 98 19

E-mailadres
j.bos@wsrl.nl

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Dijkverbetering

Dijkverbetering

Dijkverbetering
Dijkverbetering

Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming door bijvoorbeeld ruimtegebrek geen optie is, wordt de dijk versterkt.

 

RIVIERJUTTERS DIE DIT PROJECT VOLGEN

Wilfred Brouwer

Karin Swanenberg

Emmie Nuijen

José Iping


FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

BEELDBANK

Dijkverbetering Lek-Betuwe-Tieler- en Culemborgerwaard

» Ga naar de beeldbank

MEER INFORMATIE

Alle achtergrondinformatie, planning en beeldmateriaal over dijkverbetering Lek / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard staat op de projectwebsite.

Ga naar de projectwebsite