Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
dijkverbetering lek betuwe tieler en culemborgerwaard

Dijkverbetering Lek / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard

MIJLPALEN


DIJKVERBETERING LEK / BETUWE / TIELER- EN CULEMBORGERWAARD

Delen van de dijk tussen Fort Everdingen en Ravenswaaij voldeden niet meer volledig aan de wettelijke veiligheidseisen. Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen zijn de zwakke plekken van de dijk versterkt. Het was niet mogelijk om de rivier op deze plek meer ruimte te geven.

Lees meer

Versterken van de dijk

Bij het aanpakken van de zwakke plekken gaat het vooral om het versterken van de dijk; het verhogen van de dijk is in veel mindere mate aan de orde. Op sommige plekken was het nodig de zogeheten binnendijkse steunberm te verbreden en te verhogen. Het talud is minder steil gemaakt zodat de dijk stabieler is wanneer het water er hoog tegenaan staat.

Met oog voor historische gebouwen

In het gebied is veel historische bebouwing. Als dicht bij de dijk bijzondere gebouwen stonden, dan zijn damwanden of andere constructies toegepast. Zo blijft de kwaliteit van de omgeving behouden.

 

Samenwerkende partijen

Dijkverbetering Lek-Betuwe-Tieler- en Culemborgerwaard

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Dijkverbetering

Dijkverbetering

Dijkverbetering
Dijkverbetering

Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming door bijvoorbeeld ruimtegebrek geen optie is, wordt de dijk versterkt.

 

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet