Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Heien voor dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

Dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

MIJLPALEN


Projectbesluit
Voorbereiding werkzaamheden
Schop in de grond
Oplevering waterveiligheid

DIJKVERBETERING LEK / ALBLASSERWAARD EN DE VIJFHEERENLANDEN

Tussen het Schoonhovenseveer en Everdingen voldoen delen van de dijk niet meer volledig aan de wettelijke veiligheidseisen. Om de hoogwaterveiligheid in dit gebied te vergroten wordt de dijk versterkt. Verruiming van de rivier om druk op de dijken te verminderen is hier niet mogelijk: er is te weinig ruimte langs de dijken. Ook dijkverhoging is onwenselijk, dit gaat ten koste van de kwaliteit van de leefomgeving van bewoners.

Lees meer

Bijzondere techniek voor een stabiele dijk

In dit project versterken we de dijkconstructie. Om te voorkomen dat de dijk wegzakt in de zachte bodem wordt een bijzondere techniek toegepast met zogeheten waterontspanningsbronnen: verticale buizen die om de twintig meter aan de landzijde van de dijk in de grond worden geplaatst. Op het moment dat het water in de Lek stijgt, neemt de druk op het grondwater toe. Via de waterontspanners vindt het water in die situatie als vanzelf zijn weg naar boven om gecontroleerd te worden geloosd. Resultaat: de waterspanning neemt af, de dijk blijft stabiel.

Goede communicatie over ingrijpende aanpak

Werken in dit gebied vraagt naast technische expertise om goed overleg met belanghebbenden. Het is namelijk niet de eerste keer dat de dijk op dit traject wordt verbeterd. In de jaren negentig vond al een ingrijpende dijkverbetering plaats. Daarom besteden we nu veel aandacht aan het betrekken van bewoners bij de verschillende fases van het project. Zo is voor iedereen duidelijk dat de dijkverbetering dit keer minder ingrijpend zal zijn dan de vorige dankzij de nieuwe manier van versterken: de waterontspanningsbronnen worden relatief gemakkelijk en zonder veel hinder voor bewoners geplaatst.

Samenwerkende partijen

Dijkverbetering Lek-Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Bos, communicatieadviseur van Waterschap Rivierenland.

Telefoonnummer
0344 - 64 98 19

E-mailadres
j.bos@wsrl.nl

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Dijkverbetering

Dijkverbetering

Dijkverbetering
Dijkverbetering

Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming door bijvoorbeeld ruimtegebrek geen optie is, wordt de dijk versterkt.

 

RIVIERJUTTERS DIE DIT PROJECT VOLGEN

Wilfred Brouwer


FACTSHEET

Factsheet Ruimte voor de Rivier

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

MEER INFORMATIE

Alle achtergrondinformatie, planning en beeldmateriaal over dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden staat op de projectwebsite.

Ga naar de projectwebsite