Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
vissersbootje op Bergsche Maas.

Dijkverbetering Bergsche Maas / Land van Altena

MIJLPALEN


Projectbesluit
Voorbereiding werkzaamheden
Schop in de grond
Oplevering waterveiligheid

DIJKVERBETERING BERGSCHE MAAS / LAND VAN ALTENA

In het benedenrivierengebied is de zee medebepalend voor de waterstanden op de rivier. De dijken moeten de extreem grote hoeveelheden rivierwater kunnen keren net zoals de opstuwing van het zeewater. De combinatie van hoge waterstanden op zee door bijvoorbeeld een storm en grote rivierafvoeren kan voor sommige delen van de dijk tussen Werkendam en Hank tot problemen leiden. De dijk voldoet nu niet aan de veiligheidseisen en dijkverbetering is noodzakelijk.

Lees meer

In het benedenrivierengebied is de zee medebepalend voor de waterstanden op de rivier. De dijken moeten de extreem grote hoeveelheden rivierwater kunnen keren net zoals de opstuwing van het zeewater. De combinatie van hoge waterstanden op zee door bijvoorbeeld een storm en grote rivierafvoeren kan voor sommige delen van de dijk tussen Werkendam en Hank tot problemen leiden. De dijk voldoet nu niet aan de wettelijke veiligheidseisen en dijkverbetering is noodzakelijk.

Dijkverbetering voor veiligheid

Rivierverruiming is in dit gebied niet mogelijk. Aanvullende dijkverbetering is daarom nodig om het land te beschermen tegen overstromingen. Langs het Steurgat, tussen Hank en Werkendam worden daarom delen van de dijk verbeterd. Bij de haven van Werkendam, net na de splitsing van de Boven-Merwede, wordt de dijk versterkt met een damwand en een scherm in de dijk dat een hoog grondwaterpeil aan de landzijde van de dijk voorkomt (kwelscherm).

Oog voor bewoners

Omdat we de dijk versterken maar niet verhogen, voorkomen we dat bewoners achter de dijk tegen een hoge muur aankijken. Zij kunnen zo veilig én met een aantrekkelijk uitzicht in het rivierengebied blijven wonen.

Samenwerkende partijen

Dijkverbetering Bergsche Maas-Land van Altena

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Ellen Roks, communicatieadviseur van Waterschap Rivierenland.

Telefoonnummer
0344 - 64 98 25

E-mailadres
e.roks@wsrl.nl

 

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Dijkverbetering

Dijkverbetering

Dijkverbetering
Dijkverbetering

Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming door bijvoorbeeld ruimtegebrek geen optie is, wordt de dijk versterkt.

 

OVERIGE PROJECTEN

Dijkverbetering Steurgat-Land van Altena

Dijkverbetering Steurgat / Land van Altena

Oostwaard , Lek , Bergsche Maas , Oude Maas , Steurgat , Merwede
Werkendam , Hank

RIVIERJUTTERS DIE DIT PROJECT VOLGEN

Wilfred Brouwer

Corné Versteeg

Jos de Bont


FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Dijkverbetering Bergsche Maas Land van Altena

Dijkverbetering Steurgat / land van Altena / en Bergsche Maas / Land van Altena

» Bekijk de infographic

BEELDBANK

Dijkverbetering Bergsche Maas-Land van Altena

» Ga naar de beeldbank

VIDEO

XXX

» Bekijk de video

MEER INFORMATIE

Alle achtergrondinformatie, planning en beeldmateriaal over dijkverbetering Bergsche Maas / Land van Altena staat op de projectwebsite.

Ga naar de projectwebsite