Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Dijkverbetering Amer-Donge

Dijkverbetering Amer / Donge

MIJLPALEN


DIJKVERBETERING AMER / DONGE

In het benedenrivierengebied is de zee medebepalend voor de waterstanden op de rivier. De dijken moeten de extreem grote hoeveelheden rivierwater kunnen keren én de opstuwing van het zeewater. De combinatie van hoge waterstanden op zee en grote rivierafvoeren kan voor sommige delen van de Geertruidenbergse dijk, langs de zuidoever van de Bergsche Maas en het Oude Maasje, tot problemen leiden. De dijk is over een lengte van bijna een kilometer lager dan de veiligheidsnormen voorschrijven en moet daarom worden verbeterd.

Lees meer

Dijkverbetering voor veiligheid

Rivierverruiming was in dit gebied niet mogelijk. Daarom is dijkverbetering noodzakelijk om het land te beschermen tegen overstromingen. De dijk werd over een lengte van ongeveer 940 meter hoger en breder gemaakt.

Resultaat

Bewoners van het gebied en bedrijven op het aan de Bergsche Maas gelegen bedrijventerrein werden nauw betrokken bij de maatregel. Samen met hen keken we op welke manier we de Geertruidenbergse dijk het beste kunnen versterken. Daarbij was niet alleen veiligheid een punt van aandacht, maar letten we ook op de ruimtelijke kwaliteit. Zo biedt de versterkte dijk naast veiligheid ook ruimte voor recreatie met een fiets- en wandelpad.

Samenwerkende partijen

Dijkverbetering Amer-Donge

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Dijkverbetering

Dijkverbetering

Dijkverbetering
Dijkverbetering

Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming door bijvoorbeeld ruimtegebrek geen optie is, wordt de dijk versterkt.

 

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Dijkverbetering Amer Donge

Dijkverbetering Amer / Donge

» Bekijk de infographic