Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

PERSBERICHTEN JUNI 2016

Cortenoever en Voorsterklei weer voor agrariërs en bewoners

Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe gaven op 15 juni Cortenoever en Voorsterklei symbolisch terug aan de agrariërs en bewoners. Na tien jaren van planvorming, ontwerpkeuze, procedures en realisatie zijn de werkzaamheden voor de dijkverleggingen zo goed als afgerond en keert de rust in beide gebieden terug. » Download het persbericht

Nieuwe dijk als tribune voor ontpolderde Munnikenland

Het Munnikenland bij Slot Loevestein kan bij hoge waterstanden op de Waal meestromen met de rivier en draagt daarmee bij aan een hogere waterveiligheid. Donderdag 9 juni sloten minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland de werkzaamheden aan dit Ruimte voor de Rivierproject af. Het 550 hectare grote gebied is grotendeels teruggebracht naar de situatie van voor de inpoldering. Hiervoor is de oude rivierdijk afgegraven en een nieuwe ‘superdijk’ aangelegd. Deze dijk dient ook als vluchtplaats voor runderen en paarden op het moment dat het nieuwe natuurgebied overstroomt. » Download het persbericht