Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

PERSBERICHTEN APRIL 2016

28 augustus 2017: start verlaging kade Scherpekamp

28 augustus 2017: start verlaging kade Scherpekamp 28 augustus start aannemer Martens en Van Oord met het verlagen van kade Scherpekamp, gelegen in de uiterwaarden van het Pannerdensch Kanaal in Doornenburg. Door de kade te verlagen kan bij hoogwater het water makkelijker de uiterwaarden doorstromen dan nu. Zo loopt de waterstand niet onnodig hoog op en wordt het rivierengebied veiliger. Het werk is naar verwachting in oktober 2017 gereed. Kade Scherpekamp wordt over een lengte van 750 meter met ongeveer 1 meter verlaagd. Om de bedrijven die aan de Scherpekamp liggen tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden, wordt er eerst een tijdelijke weg aangelegd. Zodra deze gereed is, wordt de huidige afrit aangepast. Ook begint dan het afgraven van de kade. Nadat de afrit gereed is en de kade is verlaagd, verdwijnt de tijdelijke weg. Tot slot worden de rasters en hekwerken teruggeplaatst. Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden? - Fietsers kunnen dankzij de tijdelijke weg gebruik blijven maken van het fietspad en de fietsknooppuntroute. Wel is enige hinder mogelijk omdat het wegdek van de tijdelijke weg uit rijplaten bestaat. Ook kan het gebeuren dat fietsers moeten afstappen en een stukje moeten lopen. - Het verkeer van en naar steenfabriek Caprice en Peters Maritiem gaat over de tijdelijke weg. Dit is afgestemd met beide bedrijven. De aannemer doet zijn best om hinder tijdens de werkzaamheden te beperken. We hopen op uw medewerking en begrip. Laatste schakel in uitvoering De kadeverlaging is de laatste schakel binnen het hoogwaterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier die in uitvoering gaat. De kadeverlaging zorgt bij hoogwater voor een waterstandsdaling van 10 cm op het Pannerdensch Kanaal. Kijk voor meer informatie op www.rws.nl/kadeverlagingscherpekamp en abonneer u op de nieuwsbrief via www.rws.nl/abonneren. » Download het persbericht

Startsein aanleg Reevesluis in het Drontermeer

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van vier maatregelen. » Download het persbericht

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld klaar voor extreem hoog water op de IJssel

Op 23 februari 2017 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen, en de dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe, Tanja Klip-Martin, de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld in gebruik gesteld. Het is één van de laatste grote projecten in het kader van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier dat Nederland veiliger en mooier maakt. Tussen Veessen en Wapenveld is de afgelopen jaren evenwijdig aan de IJssel een hoogwatergeul aangelegd met een innovatieve klepconstructie. De geul is acht kilometer lang en is tussen de 550 en 1.500 meter breed. De geul is ontstaan door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte. » Download het persbericht