Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

PERSBERICHTEN JANUARI 2016

Grootste waterberging van Nederland klaar voor gebruik

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag de waterberging Volkerak-Zoommeer in gebruik genomen. Het Volkerak-Zoommeer kan tijdens stormvloed op zee, gesloten stormvloedkeringen én een hoge waterstand op de rivieren worden ingezet als opvang van overtollig rivierwater. Deze waterberging kan 200 miljoen kuub extra water opvangen. Hiermee worden extreme hoogwaterstanden op het Hollands Diep, Haringvliet en het Spui  verlaagd en wordt het omliggende gebied beter beschermd tegen overstroming.

» Download het persbericht