INFORMATIE VOOR DE PERS

De persberichten, factsheets en het beeldmateriaal van het programmabureau Ruimte voor de Rivier zijn vrij te gebruiken voor nieuwsartikelen of andere documentatie. Als bronvermelding kan worden volstaan met ‘Ruimte voor de Rivier’ of onze website ‘www.ruimtevoorderivier.nl’.

Naast persberichten en nieuwsberichten hebben we een aantal longreads gepubliceerd waarin verschillende thema’s uitgebreid aan bod komen. Informatie uit deze longreads mag onder bronvermelding worden gebruikt.


RUIMTE VOOR DE RIVIER IN DRIE MINUTEN

Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met dat doel geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte.

Bekijk de video op YouTube

PERSBERICHTEN

De persberichten zijn vrij te gebruiken voor nieuwsartikelen of andere documentatie. Als bronvermelding kan worden volstaan met 'Ruimte voor de Rivier' of onze website 'www.ruimtevoorderivier.nl'.

Aanbrengen innovatieve dijknagels in Lekdijk afgerond

De Lekdijk bij Vianen is hoogwaterveilig. Door het aanbrengen van 273 dijknagels van elk 18 meter lang is de Lekdijk voldoende verstevigd voor de komende 50 jaar. Dit deel van de dijk moest worden versterkt in het kader van het Rijkswaterstaat programma Ruimte voor de Rivier. Als alternatief voor een traditionele dijkverbetering heeft het waterschap hier gekozen voor een innovatieve oplossing: dijkvernageling.

» Download het persbericht

Klinken op ‘Onvoltooid verleden dijk’

Na een intensieve periode van uitvoering van de Dijkverlegging Westenholte (onderdeel van Ruimte voor de Rivier Zwolle) hebben de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Waterschap Groot Salland gezamenlijk drie mijlpalen gemarkeerd: de nieuwe dijk is klaar, er is gestart met het afgraven van de oude dijk én het archeologisch onderzoek aan deze oude dijk is begonnen.

» Download het persbericht

Uniek in de wereld: Aanbrengen geotextiel bij dijkverbetering Hagestein-Opheusden

Op woensdag 8 juli heeft Waterschap Rivierenland voor het eerst Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) toegepast bij een dijkverbetering. Deze innovatieve oplossing is aangebracht in de dijk tussen Hagestein en Opheusden als maatregel tegen piping. Voordelen: minder overlast voor de omgeving , minder ruimtebeslag en de kosten zijn lager. Bij toekomstige dijkverbeteringen is geotextiel een aantrekkelijk alternatief om toe te passen.

» Download het persbericht

FACTSHEETS EN PUBLICATIES

Factsheet Ruimte voor de Rivier

Factsheet

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied.

Bekijk de factsheet
Infografics projecten Ruimte voor de Rivier

Infographics

Bekijk alle infographics van de projecten op Issuu.

Bekijk alle infographics
Ruimte voor de Rivier voortgangsrapportage

Voortgangsrapportages

Lees de voortgangsrapportages van de afgelopen jaren.

Download de rapportages
Maatregelenkaart Ruimte voor de Rivier

Maatregelenkaart

Alle projecten overzichtelijk in de kaart van Nederland geplaatst.

Download de kaart

PROJECTENKAART

De 34 projecten van Ruimte voor de Rivier schematisch weergegeven in een maatregelenkaart

Contactgegevens voor de pers.

Persvoorlichter: Karin Hommen

Telefoonnummer: 088- 79 72 900
Mobiel: 06- 21 65 95 10
E-mail: karin.hommen@rws.nl


BEELDBANK RUIMTE VOOR DE RIVIER

PROJECTEN: WAAR WERKEN WE AAN

Gelderland afgeronde projecten

Uiterwaardvergraving Millingerwaard

Uiterwaardvergraving Millingerwaard

» Ga naar dit project
nieuwe brug project ruimte voor de Waal

Ruimte voor de Waal

» Ga naar dit project
werkzaamheden met graafmachine op Waal ten behoeve Kribverlaging en langsdammen

Kribverlaging en langsdammen Waal

» Ga naar dit project
Uiterwaardvergraving en Dijkverlegging Munnikenland

Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland

» Ga naar dit project
graafwerkzaamheden nabij spoorbrug ten behoeve van Uiterwaardvergraving Meinerswijk

Uiterwaardvergraving Meinerswijk

» Ga naar dit project
graafwerkzaamheden dijkverbetering Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard

Dijkverbetering Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard

» Ga naar dit project
grazende koeien langs Bergsche maas

Dijkverbetering Nederrijn / Arnhemse en Velpsebroek

» Ga naar dit project
dijkverbetering lek betuwe tieler en culemborgerwaard

Dijkverbetering Lek / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard

» Ga naar dit project
Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei

Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei

» Ga naar dit project
Buis bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

» Ga naar dit project
Regelwerk Pannerden

Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij

» Ga naar dit project

Noord-Brabant afgeronde projecten

graafwerkzaamheden aan de dijk voor ontpoldering Noordwaard

Ontpoldering Noordwaard

» Ga naar dit project
Dijkverbetering Amer-Donge

Dijkverbetering Amer / Donge

» Ga naar dit project
Dijkverbetering Steurgat-Land van Altena

Dijkverbetering Steurgat / Land van Altena

» Ga naar dit project
vissersbootje op Bergsche Maas.

Dijkverbetering Bergsche Maas / Land van Altena

» Ga naar dit project
Ontpoldering Zuiderklip

Ontpoldering Zuiderklip

» Ga naar dit project

Overijssel afgeronde projecten

graafwerkzaameheden nevengeulen Deventer

Ruimte voor de Rivier Deventer

» Ga naar dit project
De IJssel bij Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

» Ga naar dit project
duikers aan de slag bij IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

» Ga naar dit project

Utrecht afgeronde projecten

Uiterwaardvergravingen en obstakelverwijdering Nederrijn

Uiterwaardvergravingen en obstakelverwijdering Nederrijn

» Ga naar dit project

Zeeland / Zuid-Holland / Noord-Brabant afgeronde projecten

Starthandeling project Waterberging Volkerak-Zoommeer bij sluis bij Benedensas

Waterberging Volkerak-Zoommeer

» Ga naar dit project

Zuid-Holland afgeronde projecten

Ruimte voor de Lek

Ruimte voor de Lek

» Ga naar dit project
Uiterwaardvergraving Avelingen

Uiterwaardvergraving Avelingen

» Ga naar dit project