Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

LONGREADS

In circa 15 jaar tijd zijn op meer dan dertig plekken in het rivierengebied maatregelen getroffen om de waterafvoer te verbeteren en daarmee de veiligheid te verhogen. In de laatste fase van het programma reflecteren betrokken deskundigen en onafhankelijke experts terug op de aanpak en de resultaten van het programma. In een serie longreads staat elke keer een uitgangspunt of kenmerk van het programma Ruimte voor de Rivier centraal. Met de longreads stelt Ruimte voor de Rivier opgedane kennis en inzichten beschikbaar. Want Nederland is nooit klaar als het gaat om het behoud van droge voeten.

Longread kraamkamer voor vernieuwing

Het programma Ruimte voor de Rivier nadert zijn afronding. Maar: we zijn in Nederland nooit klaar met werken aan waterveiligheid.
Lees deze longread
Opening Noordwaard

Longread van realisatie naar beheer

Het programma Ruimte voor de Rivier nadert de voltooiing. Straks moeten de heringerichte gebieden beheerd en onderhouden worden. Hoe krijgt de overgang van realisatie naar beheer en onderhoud gestalte?
Lees deze longread
headerfoto longread 6

Longread samenwerking overheden

Samenwerking tussen overheden als sleutelwoord. Maar is dat een toverformule, of is het ‘gewoon hard werken’?
Lees deze longread

Longread rivierverruiming – ingrepen in het leven van mensen; We laten veel achter

Het creëren van meer ruimte voor het water levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van vier miljoen mensen die in het rivierengebied wonen en werken. Wat brengt Ruimte voor de Rivier teweeg in het leven van mensen?
Lees deze longread

Longread ruimte voor innovatie?

Ruimte voor de Rivier heeft hele mooie voorbeelden van innovatie opgeleverd. Maar welke innovatieruimte bood het programma aan marktpartijen ten behoeve van de uitvoering van de maatregelen
Lees deze longread

Longread hernieuwde omarming van leven met water

Nederland is groot geworden met water, juist door zich er niet tegen te verzetten. Ruimte voor de Rivier is een hernieuwde omarming van leven met dat water. Rivierverruiming: definitief antwoord op veiligheidsvraagstuk?
Lees deze longread

Longread belang van internationale aandacht

Overal ter wereld wordt gezocht naar oplossingen om op een slimme manier met het water om te gaan. De manier waarop Nederland met het water omgaat staat in het buitenland bekend als innovatief, gedurfd en onconventioneel. Het programma Ruimte voor de Rivier kan zich verheugen in een enorme internationale media-aandacht.
Lees deze longread

Longread veilige rivieren verrijken het landschap

Een gebied moet door de ingreep niet alleen veiliger worden maar ook de ecologische, landschappelijke en economische functies versterken. Een unieke dubbelopdracht die een veilig en mooi rivierengebied moet opleveren. Deze longread zet op een rij hoe Ruimte voor de Rivier invulling heeft gegeven aan de hoofddoelstelling ruimtelijke kwaliteit.
Lees deze longread