Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

PROJECTEN: WAAR WERKEN WE AAN

Ruimte voor de Rivier werkt aan ruim 30 projecten langs de Rijntakken, zoals de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek. Bekijk de gekozen aanpak, facts & figures, publicaties en foto’s per project.

Gelderland afgeronde projecten

Uiterwaardvergraving Millingerwaard

Uiterwaardvergraving Millingerwaard

» Ga naar dit project
nieuwe brug project ruimte voor de Waal

Ruimte voor de Waal

» Ga naar dit project
werkzaamheden met graafmachine op Waal ten behoeve Kribverlaging en langsdammen

Kribverlaging en langsdammen Waal

» Ga naar dit project

Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland

» Ga naar dit project
graafwerkzaamheden nabij spoorbrug ten behoeve van Uiterwaardvergraving Meinerswijk

Uiterwaardvergraving Meinerswijk

» Ga naar dit project
dijkverbetering lek betuwe tieler en culemborgerwaard

Dijkverbetering Lek / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard

» Ga naar dit project
grazende koeien langs Bergsche maas

Dijkverbetering Nederrijn / Arnhemse en Velpsebroek

» Ga naar dit project

Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei

» Ga naar dit project

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

» Ga naar dit project
Regelwerk Pannerden

Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij

» Ga naar dit project

Uiterwaardvergraving De Tollewaard

» Ga naar dit project
middelwaard

Uiterwaardvergraving Middelwaard

» Ga naar dit project
Doorwertsche waarden

Uiterwaardvergraving Doorwertsche Waarden

» Ga naar dit project
graafwerkzaamheden dijkverbetering Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard

Dijkverbetering Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard

» Ga naar dit project

Noord-Brabant afgeronde projecten

graafwerkzaamheden aan de dijk voor ontpoldering Noordwaard

Ontpoldering Noordwaard

» Ga naar dit project
Rivierverruiming Overdiepse Polder

Rivierverruiming Overdiepse Polder

» Ga naar dit project
Dijkverbetering Steurgat-Land van Altena

Dijkverbetering Steurgat / Land van Altena

» Ga naar dit project
vissersbootje op Bergsche Maas.

Dijkverbetering Bergsche Maas / Land van Altena

» Ga naar dit project
Ontpoldering Zuiderklip

Ontpoldering Zuiderklip

» Ga naar dit project
Dijkverbetering Amer-Donge

Dijkverbetering Amer / Donge

» Ga naar dit project

Overijssel afgeronde projecten

graafwerkzaameheden nevengeulen Deventer

Ruimte voor de Rivier Deventer

» Ga naar dit project
De IJssel bij Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

» Ga naar dit project
duikers aan de slag bij IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

» Ga naar dit project
Kogge op de bodem van de IJssel

Lichten van de Kogge

» Ga naar dit project

Utrecht afgeronde projecten

Uiterwaardvergravingen en obstakelverwijdering Nederrijn

Obstakelverwijdering Elst

» Ga naar dit project

Ruimte voor de Lek

» Ga naar dit project

Zeeland / Zuid-Holland / Noord-Brabant afgeronde projecten

Starthandeling project Waterberging Volkerak-Zoommeer bij sluis bij Benedensas

Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

» Ga naar dit project

Zuid-Holland afgeronde projecten

Ruimte voor de Lek

» Ga naar dit project
Uiterwaardvergraving Avelingen

Uiterwaardvergraving Avelingen

» Ga naar dit project

MAATREGELEN: HOE GEVEN WE DE RIVIER DE RUIMTE

Iedere rivier is anders en vraagt om een maatwerk oplossing om ruimte voor het water te maken. Lees welke maatregelen (technieken) we toepassen om onze rivieren meer ruimte te geven.

Kribverlaging

Kribverlaging en langsdammen

Kribverlaging
Kribverlaging en langsdammen

Door het verlagen van de kribben, zogenaamde kribverlaging, en het aanleggen van langsdammen kan het water gemakkelijker worden afgevoerd. Een krib staat haaks op de rivier. Deze wordt verwijderd en afgegraven. Een langsdam ligt parallel aan de rivier.

Zomerbedverlaging

Zomerbedverlaging

Zomerbedverlaging
Zomerbedverlaging

De rivierbedding van de IJssel wordt tussen de stadsbrug in Kampen en de eilandbrug bij het Ketelmeer over een lengte van 7,5 kilometer verlaagd door een bodemlaag af te graven. De rivierbodem komt daardoor dieper te liggen. Zo is er meer ruimte voor het water.

Waterberging

Waterberging

Waterberging
Waterberging

Bij een uitzonderlijke combinatie van een gesloten stormvloedkering en grote rivierafvoeren richting de zee, doet het Volkerak-Zoommeer dienst als tijdelijke waterberging door het overtollige rivierwater op te vangen.

Uiterwaardgraving

Uiterwaardvergraving

Uiterwaardgraving
Uiterwaardvergraving

Door het afgraven van delen van de uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte. Door natuurlijke processen (aanslibbing) zijn de uiterwaarden de afgelopen eeuwen steeds hoger komen liggen. Het afgraven van uiterwaarden waardoor ze lager worden, levert een bijdrage aan rivierverruiming.

Ontpoldering

Ontpoldering
Ontpoldering

De dijk aan de rivierzijde van een polder wordt verder landinwaarts verlegd. Deze polder is dan ontpolderd en de rivier kan bij hoogwater het gebied in- en uitstromen.

Obstakelverwijdering

Obstakelverwijdering

Obstakelverwijdering
Obstakelverwijdering

Door obstakels in het rivierbed waar mogelijk te verwijderen of aan te passen, kan het water sneller worden afgevoerd. Bij obstakelverwijdering gaat het bijvoorbeeld om het verlagen of verwijderen van veersteigerstoepen, het doorlaatbaar maken van bruggenhoofden en het verwijderen of verlagen van kades en hoogwatervrije terreinen.

Hoogwatergeul

Hoogwatergeul

Hoogwatergeul
Hoogwatergeul

Een hoogwatergeul wordt niet gegraven, maar gemaakt door het aanleggen van twee dijken in het landschap. De geul is een vertakking van een rivier en wordt gebruikt om een deel van het water via een andere route af te voeren in hoogwatersituaties.

Dijkverlegging

Dijkverlegging

Dijkverlegging
Dijkverlegging

Door dijken landinwaarts te verleggen, worden de uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte. Dit betekent dat oorspronkelijk binnendijks land buitendijks komt te liggen en extra ruimte aan het winterbed van de rivier wordt gegeven. 

Dijkverbetering

Dijkverbetering

Dijkverbetering
Dijkverbetering

Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming door bijvoorbeeld ruimtegebrek geen optie is, wordt de dijk versterkt.

 

FACTSHEETS, INFOGRAPHICS, VOORTGANGSRAPPORTAGES EN BEELD

Download factsheets of infographics en bekijk de video’s en beelden die over ons programma zijn gemaakt. De beeldbank van Ruimte voor de Rivier bevat vele foto’s, film- en videofragmenten.

Factsheet

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied.

Bekijk de factsheet
Infografics projecten Ruimte voor de Rivier

Infographics

Bekijk alle infographics van de projecten op Issuu.

Bekijk alle infographics

Voortgangsrapportages

Lees de voortgangsrapportages van de afgelopen jaren.

Download de rapportages
regelwerk Hondbroeksche Pleij

Beeldbank

De beeldbank bevat vele foto’s, film- en videofragmenten.

Naar de beeldbank

Planologische Kernbeslissing

Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier

Download de PKB
Maatregelenkaart Ruimte voor de Rivier

Maatregelenkaart

Alle projecten van Ruimte voor de Rivier overzichtelijk in de kaart van Nederland geplaatst

Bekijk de maatregelenkaart
Room for the River Corporate Clip

Corporate Clip Ruimte voor de Rivier

Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met dat doel geeft Ruimte voor de Rivier op meer dan 30 plaatsen de rivier meer ruimte

Bekijk de videofilm

Brochure samenwerken aan maatwerk

Een slimme combinatie van proces en inhoud 2015

Bekijk hier de brochure

Uitgave innovatiebrochure

Innovatiebrochure Ruimte voor de Rivier. Ruimte voor innovatie. Stapsgewijs of met grote sprongen.

Bekijk hier de brochure

30e Voortgangsrapportage

1 januari 2017 - 30 juni 2017