Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Hoogwaterveiligheidsdoelstelling Munnikenland behaald

 

De hoogwaterveiligheidsdoelstelling voor Ruimte voor de Rivierproject Munnikenland, het verlagen van de waterstand in de Waal met 11 centimeter, is behaald. Om deze doelstelling volgens planning eind 2015 te bereiken is er door aannemerscombinatie Van Oord-GMB en Waterschap Rivierenland hard gewerkt. En met resultaat: op vrijdag 18 december 2015 heeft Waterschap Rivierenland officieel aan Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier bekend gemaakt dat de doelstelling is behaald.

Voor het behalen van de doelstelling zijn er geulen gegraven in de uiterwaarden voor een goede doorstroming van het gebied. Ook is de dijk landinwaarts verlegd zodat de rivier letterlijk meer ruimte krijgt. Op deze manier gaat het gebied bij hoogwater meestromen met de rivier. De voortgang van project Munnikenland verloopt voorspoedig. In 2015 zijn diverse mijlpalen behaald: in april werd gestart met het afgraven van de ‘oude’ Deltadijk omdat de nieuw aangelegde Wakkere Dijk veilig was. Inmiddels is het afgraven al ver gevorderd en worden deze werkzaamheden in het voorjaar van 2016 afgerond. En begin december is de nieuwe toegangsweg naar Slot Loevestein, de Maaskade, officieel opengesteld.

Project Munnikenland

Met het project Munnikenland geven we de rivier meer ruimte en leggen we nieuwe natuur aan. Dat doen we door het terugleggen van de dijk en het graven van geulen in de uiterwaarden. Zo beschermen we de bewoners van het rivierengebied in de toekomst tegen hoogwater en maken we het gebied aantrekkelijk. De werkzaamheden zijn gestart in 2013 en lopen door tot en met 2016. Combinatie Van Oord-GMB voert dit project uit in opdracht van Waterschap Rivierenland. 

Ruimte voor de Rivier

Project Munnikenland is een van de 34 projecten van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geven Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving.