Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

LAATSTE NIEUWS SEPTEMBER 2015

Doe mee aan de Week van Ons Water

Op 11 oktober is de week van ons water van start gegaan. Het thema van deze week is waterveiligheid: van rivierverruiming en dijkversterking tot kustbescherming. Kijk zelf wat er wordt gedaan om ons land veilig te houden. De week van ons water duurt t/m 18 oktober. » Meer info en inschrijven

Dag van de Dijk Gelderland en Noord-Brabant

Op zaterdag 26 september 2015 organiseert het Waterschap Rivierenland de Dag van de Dijk. Op die dag is er extra aandacht voor dijkverbeteringsprojecten die op dit moment in uitvoering zijn in Gelderland en Noord-Brabant. Wie met eigen ogen wil zien wat er allemaal komt kijken bij het verbeteren van de dijken en het creëren van meer ruimte voor de rivier in het rivierengebied, is van harte welkom!

» Meer informatie

Oplevering Overdiepse terpen

Op 9 september heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu officieel de terpen in de Overdiepse Polder opgeleverd. Een burgerinitiatief leidde hier tot een innovatieve toepassing van een eeuwenoude woonwijze: het wonen op terpen.

» Meer informatie

houten koffertje met tekst 'Duurzame dinsdag'

Duurzame Dinsdag

Duurzame Dinsdag biedt wensen uit alle hoeken van de samenleving aan het Kabinet op de eerste dinsdag van september met als doel de initiatieven te laten ondersteunen door de diverse departementen. Ook organiseert ze een debat tussen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en politici over duurzaamheid.

» Lees meer over duurzame dinsdag