Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

LAATSTE NIEUWS JUNI 2017

Startsein aanleg Reevesluis in het Drontermeer

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van vier maatregelen.

» Lees hier het persberciht

Parels Ruimte voor de Rivier

Bijna alle Ruimte voor de Rivier-projecten zijn afgerond. Een terugblik op een aantal parels: Boven van links naar rechts: Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, Ruimte voor de Waal. Midden van links naar rechts: Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, Ruimte voor de Rivier Zwolle, Rivierverruiming Overdiepse Polder. Onder van links naar rechts: Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland, Ontpoldering Noordwaard, Ruimte voor de Rivier Deventer.

Damdoorbraak verbindt Waal met Millingerwaard

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft gisteren met een graafmachine een grote dam bij de Waal doorbroken. Daardoor kan rivierwater vrij een nieuw gegraven drie kilometer lange stroombaangeul het natuurgebied Millingerwaard van Staatsbosbeheer instromen. Dit is een mijlpaal voor de waterveiligheid van de Waal én de natuurontwikkeling ten oosten van Nijmegen. De wilde riviernatuur is hier van ongekende internationale kwaliteit, met een soortenrijkdom die enorm toeneemt, zowel op het land als in het water.