Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

LAATSTE NIEUWS FEBRUARI 2017

Oplevering Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Vandaag tijdens stormachtig weer hebben minister Schultz en de dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe, Tanja Klip-Martin, de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld in gebruik gesteld. Het is één van de laatste grote projecten van Ruimte voor de Rivier. Tussen Veessen en Wapenveld is de afgelopen jaren evenwijdig aan de IJssel een hoogwatergeul aangelegd met een innovatieve klepconstructie. Bij extreem hoog water kunnen de kleppen open en iedere 2 seconden kan er dan een zwembad vol water door. Hiermee is Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld klaar voor extreem hoog water op de IJssel.

Onderzoek beleving veiligheid en ruimtelijke kwaliteit na 10 jaar Ruimte voor de Rivier

Het programma Ruimte voor de Rivier komt met de oplevering van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in de afrondende fase. Het programma heeft daarom teruggekeken op 10 jaar werken aan waterveiligheid. Onder ruim 500 bewoners van het rivierengebied (representatief voor de 4 miljoen bewoners van het rivierengebied) is door onderzoeksbureau GfK in opdracht van Rijkswaterstaat eind 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit in dit gebied. De opvallendste resultaten uit dit onderzoek zijn: - 82% van de bewoners van het rivierengebied vindt dat de woonplaats door Ruimte voor de Rivier beter beveiligd is tegen overstromingen dan 10-20 jaar geleden - 86% van de bewoners vindt dat werken aan waterveiligheid nodig blijft in de toekomst - 84% van de bewoners van het rivierengebied vindt dat het rivierengebied de laatste tien jaar mooier is geworden - 63% vindt daarbij dat Ruimte voor de Rivier de lokale economie een impuls heeft gegeven - 82% vindt dat Ruimte voor de Rivier de recreatie in het rivierengebied stimuleert. - 2% van de bewoners van het rivierengebied heeft maatregelen getroffen bij de inrichting van het huis vanwege het risico op overstroming; 4% van de bewoners is dat nog van plan. Het onderzoek toont aan dat we niet alleen moeten blijven werken aan de waterveiligheid om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, maar ook dat we moeten blijven werken aan het waterbewustzijn.

Rivierpark Ruimte voor de Waal wint Bouwprijs 2017

Rivierpark Ruimte voor de Waal in Nijmegen heeft de Nederlandse Bouwprijs 2017 gewonnen in de categorie Civiele Kunstwerken. Volgens de jury is 'Nijmegen erin is geslaagd met groot vakmanschap een enorme meerwaarde voor stad en ommelanden te creëren.' Bij het waterveiligheidsproject Ruimte voor de Waal is de dijk 350 meter landinwaarts gelegd en is een nevengeul gegraven. Hierdoor is Nijmegen beter beschermd tegen hoogwater, maar is er ook in het hart van de stad een bijzonder rivierpark ontstaan met een eiland in de Waal.

Opgegraven Strijd: Uiterwaardvergraving Meinerswijk in het vizier

In het Noordbrabantsmuseum te Den Bosch is op dit moment een tentoonstelling te zien onder de titel Opgegraven Strijd. In de expositie is onder meer een vitrine (brug te ver onder vuur) ingericht met vondsten uit het Ruimte voor de Rivierproject Uiterwaardvergraving Meinerswijk