Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

LAATSTE NIEUWS DECEMBER 2016

Ruimte voor de Rivier in 8 thema's (bundeling Longreads)

Communicatie is voor het programma Ruimte voor de Rivier van cruciaal belang. Niet alleen om draagvlakte creëren, maar ook om de kennis en ervaring die Ruimte voor de Rivier is opgedaan op een toegankelijke manier te delen. In de acht Longreads Ruimte voor de Rivier die de afgelopen twee jaar zijn verschenen, komen rond verschillende thema’s veel perspectieven aan bod; het geheel vormt een rijke verzameling aan ideeën die gebruikt kunnen worden door toekomstige programma’s en projecten. Wij wensen u veel leesplezier en alvast een heel goed nieuwjaar! » Lees hier de bundeling van Longreads

Projecten Zwolle opgeleverd

Na vier jaar van werkzaamheden, leverde minister Schultz van Haegen op 14 december de Ruimte voor de Rivier projecten Zwolle op, samen met provincies en het waterschap. Ook werd er een overeenkomst getekend om de plannen in de Ijsseldelta versneld door te voeren. Niet in 2025, maar in 2022 zijn de maatregelen gerealiseerd die bij hoogwater leiden tot een waterstanddaling op de IJssel. » Zie de animatiefilm over het project

Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren

In de periode 2000-2015 is vanuit Ruimte voor de Rivier de waterveiligheid in het Nederlandse rivierengebied vergroot. Bij de meeste maatregelen was er grootschalig grondverzet, met als reële mogelijkheid dat boven- en ondergronds cultureel erfgoed zou worden aangetroffen. Daardoor leidde Ruimte voor de Rivier tot uniek grootschalig archeologisch onderzoek van de Rijntakken (Rijn, Waal, IJssel). Een weerslag van al dit onderzoek (250 rapporten!) is nu te vinden in één overzichtspublicatie. » Lees hier de publicatie