Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

LAATSTE NIEUWS

Minister I&W slaat eerste paal voor Reevesluis

Met het heien van de eerste paal zette minister Cora van Nieuwenhuizen vanmorgen de uitvoering in gang van de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. Dit is één van de vier projecten, waarmee de waterveiligheidsopgave en gebiedsontwikkeling in de regio IJsseldelta in 2022 wordt afgerond.
Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen  op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen besparen we energie en CO2. Op termijn is het de bedoeling dat  de sluis volledig energieneutraal wordt. Bij de gekozen bouwmethode is aanzienlijk minder beton nodig omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt en de wanden van de sluis in staal worden uitgevoerd. Ook  wordt gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht RWS op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van dit gebouw elders worden hergebruikt.

» Lees het volledige persbericht

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld wint Betonprijs 2017

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld van Waterschap Vallei en Veluwe heeft in de categorie Natte Waterbouw de Betonprijs 2017 gewonnen. Juryvoorzitter Han Westelaken was vol lof: ‘Dit soort ingenieuze constructies leidt tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens zijn poëtische betekenis.’ Vertegenwoordigers van Waterschap Vallei en Veluwe,  Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, aannemers Combinatie IJsselweide (Boskalis & Van Hattum en Blankevoort) en architect ZUS namen de prestigieuze prijs gister in ontvangst.

 

 

 

 

»

Conserverings-besluit IJsselkogge getekend

Op 10 februari 2016 is onder grote publieke belangstelling de IJsselkogge van de bodem van de IJssel vlak voor de oude haven van Kampen gelicht.

Het koggeschip werd in 2012 ontdekt bij werkzaamheden aan de IJssel in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier bij Kampen. Zou het schip in de IJssel blijven liggen, dan zou dat de doorstroming te veel beperken en de scheepvaartveiligheid negatief kunnen beïnvloeden. » Lees verder


Ruimte voor de Rivier wint Bijhouwerprijs

Vandaag, vrijdag 29 september heeft het waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier de Bijhouwersprijs 2017 in ontvangst genomen. De Bijhouwerprijs, een prestigieuze prijs voor landschapsarchitectuur, omvat een geldbedrag van € 25.000,– en wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Volgens de vakjury van de Bijhouwerprijs is de wijze waarop -het verlangen naar ruimtelijke kwaliteit- in de projecten van Ruimte voor de Rivier is verankerd, een goed voorbeeld voor organisaties die met vergelijkbare opgaven te maken hebben of krijgen. “Dankzij Ruimte voor de Rivier staat ruimtelijke kwaliteit niet meer ter discussie”.

» lees hier het persbericht

28 augustus 2017: start verlaging kade Scherpekamp

28 augustus start aannemer Martens en Van Oord met het verlagen van kade Scherpekamp, gelegen in de uiterwaarden van het Pannerdensch Kanaal in Doornenburg. Door de kade te verlagen kan bij hoogwater het water makkelijker de uiterwaarden doorstromen dan nu. Zo loopt de waterstand niet onnodig hoog op en wordt het rivierengebied veiliger. Het werk is naar verwachting in oktober 2017 gereed.

» Lees het bericht hier verder

Startsein aanleg Reevesluis in het Drontermeer

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van vier maatregelen.

» Lees hier het persberciht

Parels Ruimte voor de Rivier

Bijna alle Ruimte voor de Rivier-projecten zijn afgerond. Een terugblik op een aantal parels: Boven van links naar rechts: Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, Ruimte voor de Waal. Midden van links naar rechts: Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, Ruimte voor de Rivier Zwolle, Rivierverruiming Overdiepse Polder. Onder van links naar rechts: Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland, Ontpoldering Noordwaard, Ruimte voor de Rivier Deventer.

Damdoorbraak verbindt Waal met Millingerwaard

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft gisteren met een graafmachine een grote dam bij de Waal doorbroken. Daardoor kan rivierwater vrij een nieuw gegraven drie kilometer lange stroombaangeul het natuurgebied Millingerwaard van Staatsbosbeheer instromen. Dit is een mijlpaal voor de waterveiligheid van de Waal én de natuurontwikkeling ten oosten van Nijmegen. De wilde riviernatuur is hier van ongekende internationale kwaliteit, met een soortenrijkdom die enorm toeneemt, zowel op het land als in het water.


20 mei: dag van de bouw

Zaterdag 20 mei is het zover: de Dag van de Bouw 2017! Na het grote succes van vorig jaar, stelt Ruimte voor de Rivier IJsseldelta ook dit jaar graag hun bouwhekken voor één dag open voor publiek. Om geïnteresseerden een kijkje achter de schermen te geven en te laten zien waar de mensen van project IJsseldelta allemaal mee bezig zijn.

» Lees hier voor meer informatie

Lessons Learned Communicatie

Katja Torbijn schreef een blog over de lessons learned over de communicatieaanpak Ruimte voor de Rivier. Jade Wissink, afgelopen jaar als hoofd communicatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatiestrategie van Ruimte voor de Rivier, onderzocht samen met Cathelijne Janssen welke lessen er zijn te trekken uit de gevoerde strategie: programmacommunicatie met ruimte voor alle projectpartners.

» lees hier de blog van Katja Torbijn