Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

LAATSTE NIEUWS

Startsein aanleg Reevesluis in het Drontermeer

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van vier maatregelen. » Lees hier het persberciht

Parels Ruimte voor de Rivier

Bijna alle Ruimte voor de Rivier-projecten zijn afgerond. Een terugblik op een aantal parels: Boven van links naar rechts: Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, Ruimte voor de Waal. Midden van links naar rechts: Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, Ruimte voor de Rivier Zwolle, Rivierverruiming Overdiepse Polder. Onder van links naar rechts: Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland, Ontpoldering Noordwaard, Ruimte voor de Rivier Deventer.

Damdoorbraak verbindt Waal met Millingerwaard

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft gisteren met een graafmachine een grote dam bij de Waal doorbroken. Daardoor kan rivierwater vrij een nieuw gegraven drie kilometer lange stroombaangeul het natuurgebied Millingerwaard van Staatsbosbeheer instromen. Dit is een mijlpaal voor de waterveiligheid van de Waal én de natuurontwikkeling ten oosten van Nijmegen. De wilde riviernatuur is hier van ongekende internationale kwaliteit, met een soortenrijkdom die enorm toeneemt, zowel op het land als in het water.

20 mei: dag van de bouw

Zaterdag 20 mei is het zover: de Dag van de Bouw 2017! Na het grote succes van vorig jaar, stelt Ruimte voor de Rivier IJsseldelta ook dit jaar graag hun bouwhekken voor één dag open voor publiek. Om geïnteresseerden een kijkje achter de schermen te geven en te laten zien waar de mensen van project IJsseldelta allemaal mee bezig zijn. » Lees hier voor meer informatie

Lessons Learned Communicatie

Katja Torbijn schreef een blog over de lessons learned over de communicatieaanpak Ruimte voor de Rivier. Jade Wissink, afgelopen jaar als hoofd communicatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatiestrategie van Ruimte voor de Rivier, onderzocht samen met Cathelijne Janssen welke lessen er zijn te trekken uit de gevoerde strategie: programmacommunicatie met ruimte voor alle projectpartners. » lees hier de blog van Katja Torbijn

Project Munnikenland officieel overgedragen aan beheerders gebied

30 maart is Munnikenland overgedragen aan de partijen die het gebied gaan beheren: Staatsbosheer, Waterschap Rivierenland, Slot Loevestein, gemeente Zaltbommel, RWS-ON, RWS-ZNW en Dunea. Met een officieel tekenmoment op Slot Loevestein werd het heringerichte gebied door de beheerders geaccepteerd en overgenomen.

31 mei: feestelijke oplevering Millingerwaard

Die dag wordt er een opening in de dam gemaakt waardoor de Waal vrij de Millingerwaard in gaat stromen. Een mijlpaal in het herinrichtingsproject waarbij waterveiligheid en natuurontwikkeling hand in hand gaan. De Millingerwaard is 420 hectare groot en onderdeel van het Natura 2000-gebied de Gelderse Poort. Begin jaren negentig werd de grond hier nog overwegend voor landbouw gebruikt en vond er op kleinere schaal klei- en zandwinning plaats. Nu is het een voorbeeldgebied waarin de maatregelen die beschermen tegen hoogwater, ook dynamische riviernatuur opleveren en verdwenen stroomdalsoorten aantrekken.

Praktische opdracht over Ruimte voor de Rivier

Twee HAVO-5 leerlingen (Bertine en Marije) hebben hun praktische opdracht voor Aardrijkskunde gemaakt over Ruimte voor de Rivier. Zij wonen allebei vlakbij de rivier en vinden het leuk om er te recreëren. Aan de andere kant beseffen ze zich ook dat rivieren een bedreiging kunnen vormen. Bertine en Marije gaan op zoek naar het hoe en waarom van de Ruimte voor de Rivier-projecten. » Lees hier de opdracht van Bertine en Marije en hun conclusies/bevindingen.

Oplevering Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Vandaag tijdens stormachtig weer hebben minister Schultz en de dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe, Tanja Klip-Martin, de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld in gebruik gesteld. Het is één van de laatste grote projecten van Ruimte voor de Rivier. Tussen Veessen en Wapenveld is de afgelopen jaren evenwijdig aan de IJssel een hoogwatergeul aangelegd met een innovatieve klepconstructie. Bij extreem hoog water kunnen de kleppen open en iedere 2 seconden kan er dan een zwembad vol water door. Hiermee is Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld klaar voor extreem hoog water op de IJssel.

Onderzoek beleving veiligheid en ruimtelijke kwaliteit na 10 jaar Ruimte voor de Rivier

Het programma Ruimte voor de Rivier komt met de oplevering van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in de afrondende fase. Het programma heeft daarom teruggekeken op 10 jaar werken aan waterveiligheid. Onder ruim 500 bewoners van het rivierengebied (representatief voor de 4 miljoen bewoners van het rivierengebied) is door onderzoeksbureau GfK in opdracht van Rijkswaterstaat eind 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit in dit gebied. De opvallendste resultaten uit dit onderzoek zijn: - 82% van de bewoners van het rivierengebied vindt dat de woonplaats door Ruimte voor de Rivier beter beveiligd is tegen overstromingen dan 10-20 jaar geleden - 86% van de bewoners vindt dat werken aan waterveiligheid nodig blijft in de toekomst - 84% van de bewoners van het rivierengebied vindt dat het rivierengebied de laatste tien jaar mooier is geworden - 63% vindt daarbij dat Ruimte voor de Rivier de lokale economie een impuls heeft gegeven - 82% vindt dat Ruimte voor de Rivier de recreatie in het rivierengebied stimuleert. - 2% van de bewoners van het rivierengebied heeft maatregelen getroffen bij de inrichting van het huis vanwege het risico op overstroming; 4% van de bewoners is dat nog van plan. Het onderzoek toont aan dat we niet alleen moeten blijven werken aan de waterveiligheid om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, maar ook dat we moeten blijven werken aan het waterbewustzijn.