Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

LAATSTE NIEUWS

Oplevering Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Vandaag tijdens stormachtig weer hebben minister Schultz en de dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe, Tanja Klip-Martin, de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld in gebruik gesteld. Het is één van de laatste grote projecten van Ruimte voor de Rivier. Tussen Veessen en Wapenveld is de afgelopen jaren evenwijdig aan de IJssel een hoogwatergeul aangelegd met een innovatieve klepconstructie. Bij extreem hoog water kunnen de kleppen open en iedere 2 seconden kan er dan een zwembad vol water door. Hiermee is Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld klaar voor extreem hoog water op de IJssel.

Onderzoek beleving veiligheid en ruimtelijke kwaliteit na 10 jaar Ruimte voor de Rivier

Het programma Ruimte voor de Rivier komt met de oplevering van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in de afrondende fase. Het programma heeft daarom teruggekeken op 10 jaar werken aan waterveiligheid. Onder ruim 500 bewoners van het rivierengebied (representatief voor de 4 miljoen bewoners van het rivierengebied) is door onderzoeksbureau GfK in opdracht van Rijkswaterstaat eind 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit in dit gebied. De opvallendste resultaten uit dit onderzoek zijn: - 82% van de bewoners van het rivierengebied vindt dat de woonplaats door Ruimte voor de Rivier beter beveiligd is tegen overstromingen dan 10-20 jaar geleden - 86% van de bewoners vindt dat werken aan waterveiligheid nodig blijft in de toekomst - 84% van de bewoners van het rivierengebied vindt dat het rivierengebied de laatste tien jaar mooier is geworden - 63% vindt daarbij dat Ruimte voor de Rivier de lokale economie een impuls heeft gegeven - 82% vindt dat Ruimte voor de Rivier de recreatie in het rivierengebied stimuleert. - 2% van de bewoners van het rivierengebied heeft maatregelen getroffen bij de inrichting van het huis vanwege het risico op overstroming; 4% van de bewoners is dat nog van plan. Het onderzoek toont aan dat we niet alleen moeten blijven werken aan de waterveiligheid om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, maar ook dat we moeten blijven werken aan het waterbewustzijn.

Rivierpark Ruimte voor de Waal wint Bouwprijs 2017

Rivierpark Ruimte voor de Waal in Nijmegen heeft de Nederlandse Bouwprijs 2017 gewonnen in de categorie Civiele Kunstwerken. Volgens de jury is 'Nijmegen erin is geslaagd met groot vakmanschap een enorme meerwaarde voor stad en ommelanden te creëren.' Bij het waterveiligheidsproject Ruimte voor de Waal is de dijk 350 meter landinwaarts gelegd en is een nevengeul gegraven. Hierdoor is Nijmegen beter beschermd tegen hoogwater, maar is er ook in het hart van de stad een bijzonder rivierpark ontstaan met een eiland in de Waal.

Opgegraven Strijd: Uiterwaardvergraving Meinerswijk in het vizier

In het Noordbrabantsmuseum te Den Bosch is op dit moment een tentoonstelling te zien onder de titel Opgegraven Strijd. In de expositie is onder meer een vitrine (brug te ver onder vuur) ingericht met vondsten uit het Ruimte voor de Rivierproject Uiterwaardvergraving Meinerswijk

Stem op Rivierpark Ruimte voor de Waal: laatste dag om te stemmen

Rivierpark Ruimte voor de Waal is genomineerd voor de publieksprijs van Nederlandse Bouwprijs 2017. Stem op het rivierpark en help dit prachtige project aan de publieksprijs. Vandaag is de laatste dag dat je kunt stemmen. Het rivierpark is geselecteerd uit 100 inzendingen die langs de meetlat van People, Planet en Profit zijn gelegd en daarnaast grensverleggend, innovatief en verrassend zijn. De Nederlandse Bouwprijs is een initiatief van Stichting De Nederlandse Bouwprijs. Het doel van de stichting is het bevorderen van de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de bouw én het stimuleren van het veelzijdige bouwtalent in Nederland. De uitreiking van de bouwprijzen vindt plaats tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw op 6 februari 2017. » Klik hier om te stemmen

Verkiezing mooiste wandeling van Nederland 2017

In het kader van de ‘Verkiezing mooiste wandeling 2017’ is het 'Rondje Spiegelwaal' genomineerd (de wandeling gaat door het projectgebied Ruimte voor de Waal, dat in 2015 door ons is opgeleverd). Nederland is sinds eind 2015 een eiland rijker: het Nijmeegs stadseiland Veur-Lent, ontstaan na het vergraven van een uiterwaard tot een nevengeul van de Waal met als doel de rivier bij hoge waterstanden meer ruimte te geven. Rondje Spiegelwaal is een hele leuke wandeling vanaf station Nijmegen Lent en tijdens de route zul je ook kennismaken met de Spiegelwaal, een waterhuishoudkundig hoogstandje. Deze wandeling staat in ons NS/RWS-wandelboekje ‘Waterwandelen’ of bekijk deze online via ns.nl/reisjefit. » Stem hier op wandeling Rondje Spiegelwaal

Ruimte voor de Rivier in 8 thema's (bundeling Longreads)

Communicatie is voor het programma Ruimte voor de Rivier van cruciaal belang. Niet alleen om draagvlakte creëren, maar ook om de kennis en ervaring die Ruimte voor de Rivier is opgedaan op een toegankelijke manier te delen. In de acht Longreads Ruimte voor de Rivier die de afgelopen twee jaar zijn verschenen, komen rond verschillende thema’s veel perspectieven aan bod; het geheel vormt een rijke verzameling aan ideeën die gebruikt kunnen worden door toekomstige programma’s en projecten. Wij wensen u veel leesplezier en alvast een heel goed nieuwjaar! » Lees hier de bundeling van Longreads

Projecten Zwolle opgeleverd

Na vier jaar van werkzaamheden, leverde minister Schultz van Haegen op 14 december de Ruimte voor de Rivier projecten Zwolle op, samen met provincies en het waterschap. Ook werd er een overeenkomst getekend om de plannen in de Ijsseldelta versneld door te voeren. Niet in 2025, maar in 2022 zijn de maatregelen gerealiseerd die bij hoogwater leiden tot een waterstanddaling op de IJssel. » Zie de animatiefilm over het project

Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren

In de periode 2000-2015 is vanuit Ruimte voor de Rivier de waterveiligheid in het Nederlandse rivierengebied vergroot. Bij de meeste maatregelen was er grootschalig grondverzet, met als reële mogelijkheid dat boven- en ondergronds cultureel erfgoed zou worden aangetroffen. Daardoor leidde Ruimte voor de Rivier tot uniek grootschalig archeologisch onderzoek van de Rijntakken (Rijn, Waal, IJssel). Een weerslag van al dit onderzoek (250 rapporten!) is nu te vinden in één overzichtspublicatie. » Lees hier de publicatie

Longread kraamkamer voor vernieuwing

De longread kraamkamer voor vernieuwing staat online! Deze longread is de laatste in een serie van acht waarmee Ruimte voor de Rivier belangrijke lessen die zijn opgedaan gedurende de looptijd van het programma heeft willen delen. » Lees hier de Longread