Obstakelverwijdering Elst

Projectbesluit2011
Voorbereiding werkzaamheden2012
Schop in de grond2013
Oplevering waterveiligheid29 aug 2014

Wat is er aan de hand?

Dit project is op 29 augustus 2014 opgeleverd

Het terrein van de voormalige Machinistenschool en steenfabriek in de Elster Buitenwaarden vormde bij extreem hoogwater een knelpunt voor de afvoer van rivierwater. Het afgraven van het terrein biedt de Rijn meer ruimte.

Infographic Obstakelverwijdering Elst

Infographic ElstHet hooggelegen terrein van de steenfabriek bij Elst vormde bij hoogwater een knelpunt voor de afvoer van water uit de Nederrijn. Door de steenfabriek te verwijderen en het terrein voor een groot deel af te graven, heeft de rivier meer ruimte gekregen.
 
Infographic Obstakelverwijdering Elst(PDF 4,1MB)

Klik op de afbeelding voor de complete infographic

Bekijk de PDF met Adobe Reader

Hoe lossen we dit op?

Obstakelverwijdering

Door obstakels in het rivierbed waar mogelijk te verwijderen of aan te passen, kan het water sneller worden afgevoerd.

Obstakelverwijdering

Bij obstakelverwijdering gaat het bijvoorbeeld om het verlagen of verwijderen van veerstoepen, het doorlaatbaar maken van bruggenhoofden, en het verwijderen of verlagen van kades en hoogwatervrije terreinen. Net als bij kribverlaging en uiterwaardvergraving geldt ook hier het principe dat de waterstanddaling het grootst is in de bovenstrooms gelegen trajecten en het kleinst benedenstrooms.

Obstakelverwijdering

Door obstakels in het rivierbed waar mogelijk te verwijderen of aan te passen, kan het water sneller worden afgevoerd.

Bij obstakelverwijdering gaat het bijvoorbeeld om het verlagen of verwijderen van veerstoepen, het doorlaatbaar maken van bruggenhoofden, en het verwijderen of verlagen van kades en hoogwatervrije terreinen. Net als bij kribverlaging en uiterwaardvergraving geldt ook hier het principe dat de waterstanddaling het grootst is in de bovenstrooms gelegen trajecten en het kleinst benedenstrooms. Meer info

Door het afgraven van delen van het terrein, zoals de terp van de steenfabriek, kan overvloedig Rijnwater zich nu via de Elster Buitenwaarden een weg banen naar de Amerongse Bovenpolder. Dit zijn gebieden van grote ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarde: ze vormen de overgang van het rivierenlandschap naar de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.

 

Wat levert het op?

Een verlaagd terrein waardoor het water makkelijker kan afstromen in tijden van hoog water. Dat draagt bij aan de hoogwaterveiligheid. En de verbinding van de Amerongse Bovenpolder en Elster Buitenwaarden geeft de natuur andere kansen.

Met wie werken we samen?