Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden

Projectbesluit2010
Voorbereiding werkzaamheden2011
Schop in de grond2011
Oplevering waterveiligheid2015

Wat is er aan de hand?

IJsselwater moet bij hoog water sneller worden afgevoerd om de kans op overstromingen langs de rivier te verminderen. Daarbij komen rivierverruimende maatregelen van pas. Bij Deventer hebben de gemeente en de provincie hiervoor plannen gemaakt, in nauw overleg met grondeigenaren, omwonenden, belangengroepen en andere overheden. Met de uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden en die van de Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard moet de IJssel aan weerszijden meer speelruimte krijgen.

Infographic Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden (KSO)

Infographic KSO DeventerLangs de IJssel bij Deventer worden geulen gegraven, waardoor de IJssel bij hoogwater beter kan doorstromen.

Infographic KSO(PDF 5,4MB)

Infographic BWO en KSO Deventer(PDF 5,3MB)

Klik op de afbeelding voor de complete infographic

Bekijk de PDF met Adobe Reader

Hoe lossen we dit op?

Uiterwaardvergraving

Door het afgraven van delen van de uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte.

Uiterwaardvergraving

Door natuurlijke processen (aanslibbing) zijn de uiterwaarden de afgelopen eeuwen steeds hoger komen liggen. Het geheel of gedeeltelijk afgraven van uiterwaarden en deze daardoor te verlagen, levert een bijdrage aan rivierverruiming. Ook kan de verlaging gestalte krijgen door in de uiterwaard een geul aan te leggen, of een bestaande strang (oude rivierloop) uit te diepen. Uiterwaardverlaging kan vaak worden gecombineerd met de winning van klei of zand.

Het uiterwaardgebied waar we aan de slag gaan heeft in totaal een lengte van bijna tien kilometer. De uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden houdt in dat we een geul aanleggen over de volle lengte van het gebied. Ook verwijderen we dwarskades. De geul heeft een breedte van ongeveer honderd meter. In het zuiden sluit de nieuwe waterweg aan op de jachthaven van Deventer, in het noorden op de plassen van de Hengforderwaarden.

Wat levert het op?

Dat de uiterwaarden op de schop gaan leidt tot meer hoogwaterveiligheid: de waterstanddaling bij hoog water bedraagt 10 centimeter. De wispelturige IJssel doet de rest: door de dynamiek van het water ontstaat waardevolle riviernatuur die de Natuurderij waarschijnlijk gaat beheren. Zo worden de doelen van Natura 2000 behaald. Ook wandelaars en fietsers krijgen de ruimte en de watersportfaciliteiten worden verbeterd.

Met wie werken we samen?