Ontpoldering Noordwaard

Voorbereiding werkzaamheden2011
Schop in de grond2012
Oplevering waterveiligheid2015

Wat is er aan de hand?

In het benedenrivierengebied wordt het rivierwater als het ware tegengehouden door de zee. Om overstromingen te voorkomen moet meer water naar zee kunnen stromen. Bij extreem hoge waterstanden is bij Gorinchem een grote daling noodzakelijk. Daarbij komt de Noordwaard van pas.

Infographic Ontpoldering Noordwaard

Infographic NoordwaardDe Noordwaard wordt ontpolderd door de dijken aan de rivierzijde gedeeltelijk af te graven en de dijkring te verkleinen. Hierdoor kan de Nieuwe Merwede bij hoogwater via de Noordwaard sneller naar zee stromen.

Infographic Noordwaard(PDF 5,7MB)

Klik op de afbeelding voor de complete infographic

Bekijk de PDF met Adobe Reader

Hoe lossen we dit op?

Ontpoldering

De dijk aan de rivierzijde van een polder wordt verder landinwaarts verlegd. Deze polder is dan ontpolderd en de rivier kan bij hoogwater het gebied in stromen.

Ontpoldering

De dijk aan de rivierzijde van een polder wordt verder landinwaarts verlegd. Deze polder is dan ontpolderd en de rivier kan bij hoogwater het gebied in stromen.

We ontpolderen de Noordwaard: die heeft inclusief buitendijks gebied een oppervlakte van 4450 hectare. In tijden van hoogwater worden de weilanden van de Noordwaard 'doorstroombaar'. De waterstanddaling die met de ontpoldering van de Noordwaard wordt bereikt, werkt door tot aan de Boven Merwede bij Gorinchem. We leiden het water bij Fort Steurgat van de Nieuwe Merwede af en voeren het zo westelijk mogelijk af naar zee.

Wat levert het op?

Een aanzienlijke waterstanddaling van dertig centimeter bij Gorinchem.

Met wie werken we samen?