Dijkteruglegging Lent

Projectbesluit2010
Voorbereiding werkzaamheden2011
Schop in de grond2012
Oplevering waterveiligheidEind 2015

Wat is er aan de hand?

De Waal moet in de bocht tussen Nijmegen en Lent door een smal winterbed. Het winterbed is hier plaatselijk maar 350 meter breed. Elders is dat gemiddeld 1.000 meter. De situatie ter plaatse is dus goed te vergelijken met een flessenhals. Om hogere afvoeren mogelijk te maken, moet de rivier juist op deze locatie meer ruimte krijgen.

Kijk nu live mee via de webcam of download de app Lentslide.

Infographic Lent (Ruimte voor de Waal Nijmegen)

Infographic LentBij Lent wordt de bestaande dijk landinwaarts verplaatst en een geul aangelegd. Deze ingreep verruimt de vernauwing in de Waalbocht tussen Nijmegen en Lent waardoor de rivier bij hoogwater beter doorstroomt.
  
  Infografic Lent  (PDF 2,7MB)

Klik op de afbeelding voor de complete infographic

Bekijk de PDF met Adobe Reader

Hoe lossen we dit op?

Dijkverlegging

Door dijken landinwaarts te verleggen, worden de uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte.

dijkverlegging

Bij een dijkverlegging krijgt de rivier meer ruimte door het landinwaarts verleggen van de waterkering (dijk). Dit betekent dat oorspronkelijk binnendijks land buitendijks komt te liggen en extra ruimte aan het winterbed van de rivier wordt toegevoegd. De rivier kan hierdoor bij hoogwater meer water afvoeren zonder dat de waterstand stijgt. Het verleggen van dijken is vooral effectief bij echte vernauwingen in het winterbed die opstuwing veroorzaken tot ver bovenstrooms. De waterstandverlaging werkt bij het verruimen van de vernauwing ook ver bovenstrooms door.

De Waal bij Nijmegen krijgt meer ruimte door de dijk zo'n 350 meter landinwaarts te verplaatsen. In het nieuwe buitendijkse gebied wordt een grote nevengeul gegraven. Hierdoor ontstaat er een eiland in de Waal. De meeste huizen aan de waalzijde van de dijk blijven staan op het eiland dat wordt ontsloten door een nieuwe brug over de geul. Op het eiland is ruimte voor nieuwe stedelijke ontwikkeling.  In het binnendijkse gebied aan de noordzijde wordt de Waalsprong gerealiseerd, hier breidt de gemeente Nijmegen de stad flink uit.

Wat levert het op?

De dijkteruglegging geeft de rivier meer ruimte, en zorgt voor een waterstanddaling van de Waal van Nijmegen tot aan de Pannerdensche Kop. In extreme omstandigheden wordt een waterstanddaling bereikt van zo'n 35 cm.  Daarnaast levert de dijkteruglegging ook ruimtelijke kwaliteit op. Er ontstaat een eiland in de Waal en een uniek rivierpark in het hart van Nijmegen met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur.

Met wie werken we samen?