Werkwijze

In Nederland hebben we steeds meer kans op overstromingen omdat de rivier ruimte verliest. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken, waarachter steeds meer mensen wonen. Tegelijkertijd is de bodem achter de dijken gedaald. Bovendien regent het vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. Het gevolg: stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen met grote impact op mens, dier, infrastructuur en economie.

 

Ruimte voor de Rivier: een nieuwe aanpak

1995: kwart miljoen evacués

Het extreem hoge water en de bijna-overstromingen in 1993 en 1995 in het Nederlandse rivierengebied zijn een serieuze waarschuwing. Vooral in 1995 was sprake van een bijna-ramp. Een kwart miljoen mensen en een miljoen dieren moesten worden geëvacueerd.

Nieuwe aanpak in hoogwaterbescherming

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand moet omlaag. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Een uniek programma waarin Rijkswaterstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van vier miljoen Nederlanders. Met als opbrengst een veilig en mooi rivierengebied in 2015.

Economische motor

Naast veiligheid geeft Ruimte voor de Rivier ook een impuls aan de economie. Het programma creëert enerzijds lokale economische kansen. Zoals in de Millingerwaard waar nieuwe recreatiemogelijkheden ontstaan. In Nijmegen, waar de rivierverruiming onderdeel uitmaakt van een stedelijk recreatief gebiedsplan. In Overdiep, waar agrarische herstructurering leidt tot meer rendabele bedrijfsvoering. Of op het bedrijventerrein Avelingen, waar duurzaam vervoer over het water een stimulans krijgt. Anderzijds krijgt de landelijke economie een impuls door de vele opdrachten aan de waterbouwsector voor de daadwerkelijke realisatie van de projecten.

Bijzonder programma

Ruimte voor de Rivier is een bijzonder programma. In de grootte: we laten op meer dan 30 plekken langs Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn en Lek het water vrijer stromen. In de tijd: van 1995 tot nagenoeg 2015. In het doel: Een veiliger rivierengebied voor de vier miljoen Nederlanders die door Ruimte voor de Rivier behoed worden voor overstromingen. 

Aanbesteding

Op meer dan 30 plekken langs Nederlandse rivieren is of gaat Ruimte voor de Rivier aan de slag. Dat doen we uiteraard niet zelf. Het aantal kuub grond dat verplaatst moet worden loopt in de tientallen miljoenen. En er moet ook ander specialistisch werk uitgevoerd worden. Daarvoor zoeken we voor alle maatregelen de juiste partij die dat voor ons kan doen. Pas daarna kunnen bij alle dijkverleggingen, ontpolderingen, kribverlagingen en uiterwaardvergravingen de bouwborden verschijnen.

We besteden het werk uit aan geïnteresseerde partijen. Over aanbesteding leest u meer op de site van de Rijksoverheid.