Organisatie

Wie herinnert zich niet het extreem hoge water in 1993 en 1995? Twee grote bijna-overstromingen zo kort achter elkaar. Statistisch gezien is het haast onmogelijk, maar tóch gebeurde het. Dit heeft ons wakker geschud, Ruimte voor de Rivier werd geboren. Een programma dat het Nederlandse rivierengebied veiliger maakt en de regio tegelijkertijd kansen biedt om hun gebied ruimtelijk te ontwikkelen. Kansen die de regio met enthousiasme grijpt.

 

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

De bestuurlijke samenwerking binnen Ruimte voor de Rivier is vernieuwend. Het rijk geeft de randvoorwaarden en de regio krijgt maximale ruimte voor de invulling. Regionale en lokale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) bedenken de plannen samen met bewoners en bedrijven en voeren deze waar mogelijk zelf uit. Ook samenwerking met de markt wordt in het programma op een hoger niveau getild: aannemers worden vroegtijdig betrokken.Delegaties vanuit de hele wereld komen naar ons land om de projecten te bezichtigen. Ze laten zich inspireren door onze integrale gebiedsaanpak en de manier van samenwerken. Kennis en ervaringen die Ruimte voor de Rivier graag deelt in internationale samenwerkingsverbanden. Kennis ook die onze toonaangevende rol als watermanager verder op de kaart zet.

Ruimte voor de Rivier: de facts

Aanleiding

Hoge waterstanden in 1993 en 1995.

De rivieren krijgen steeds meer regen- en smeltwater te verwerken.

Doelstellingen

Een veiliger rivierengebied. Door de rivieren meer ruimte te geven, kan de Rijn in 2015 16.000 m3 water per seconde veilig afvoeren naar zee. Op dit moment is dat 15.000 m3/s.Een mooi rivierengebied. De rivierverruiming wordt tegelijkertijd aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied te versterken. Denk hierbij aan stedelijke en landschappelijke verfraaiing, meer recreatiemogelijkheden of versterking van de economie.

Start

2006

Voltooid

2015

Werkzaamheden

De rivier krijgt op meer dan dertig plaatsen langs de IJssel, Rijn, Lek en Waal meer ruimte. Met negen verschillende technieken, zoals dijkverlegging en uiterwaardvergraving.

Uitvoering

Programma Ruimte voor de Rivier is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten.

Totale budget

2,3 miljard euro.