Het programma

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe.

Ruimte voor de Rivier

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden.

Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving. Ruimte voor de Rivier: voor een veiliger en mooi rivierengebied.

rvr corporate

Download deze video

 • Video voor Windows Media Speler
  Type
  Video
  Datum
  Deze video van Ruimte voor de Rivier laat in hoog tempo een paar voorbeelden van maatregelen zien, die Rijkswaterstaat neemt voor de veiligheid in ons rivierengebied. De video begint met een korte introductie, waarbij ingezoomd wordt op een satelietbeeld van Nederland. Vervolgens lichten kort na elkaar meer dan dertig stipjes. Elk stipje is een maatregel. Op een aantal maatregelen wordt vervolgens ingezoomd. De naam verschijnt in beeld en vervolgens is er een animatie van het landschap te zien. Dit zijaanzicht laat het effect van een maatregel (bijvoorbeeld het verleggen van een dijk) op de waterstand zien. Binnen Ruimte voor de Rivier is ook ruimte voor innovatie. Ook daarvan zien we voorbeelden voorbij komen. Ten slotte maakt de film duidelijke dat de afzonderlijke maatregelen deel uitmaken van een integraal pakket veiligheidsmaatregelen op nationaal niveau, dat tot stand komt in samenwerking met andere partijen. En dat Ruimte voor de Rivier ook buiten Nederland gevolgd wordt. 00:00-00:07: beeld: donkere luchten schieten aan de camera voorbij. Een schicht onweer verlicht het landschap onder die donkere wolken. Koeien staan in een weiland langs een rivier, in de achtergrond staat een rij bomen. 00:07-00:30: beeld: rivieren, gefilmd vanuit de lucht, afgewisseld met foto’s op stahoogte van overstromingen en graafwerkzaamheden om de rivier meer ruimte te geven, ook gefilmd vanuit de lucht. commentaar: ‘Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Maar rivieren krijgen steeds minder ruimte, ingeklemd tussen steeds hogere dijken, terwijl achter de dijken het land daalt. Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen, gaan wij de rivieren meer ruimte geven. Zo zorgen wij voor de veiligheid van circa vier miljoen mensen.’ 00:30-00:39 beeld: er wordt ingezoomd op een satellietfoto van Nederland, waarbij stipjes om de beurt oplichten, die elk een plaats langs een rivier voorstellen. commentaar: ‘Op meer dan dertig plaatsen langs onze rivieren wordt gewerkt aan die ruimte voor het water.’ 00:39-00:51 beeld: er wordt ingezoomd op een van die stipjes: Dijkverlegging Lent. animatie van een landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Als we de dijken landinwaarts verleggen, worden de uiterwaarden breder.’ 00:51-01:03 beeld: opnieuw wordt ingezoomd op een stipje: Uiterwaardvergraving Middelwaard. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Uiterwaarden kunnen ook worden afgegraven. Daardoor heeft de rivier meer ruimte om het water af te voeren.’ 01:03-01:13 beeld: er wordt ingezoomd op een ander stipje: Zomerbedverdieping Beneden-IJssel. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Maar we kunnen ook het zomerbed van de rivier verdiepen.’ 01:13-01:24 beeld: er wordt ingezoomd op Kribverlaging Beneden-Waal. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Kribben stuwen bij hoog water de rivier op. Door ze te verlagen, kan het water sneller doorstromen.’ 01:24-01:40 beeld: nu wordt ingezoomd op Hoogwatergeul Veessen Wapenveld, gevolgd door een animatie van het landschap, vanaf de zijkant gezien. commentaar: ‘Een hoogwatergeul is een bedijkt gebied, dat aftakt van de rivier, om een deel van het water via een andere route af te voeren.’ 01:40-01:50 beeld: er wordt ingezoomd op Waterberging Volkerak-Zoommeer, gevolgd door een animatie van het landschap, vanaf de zijkant gezien. commentaar: ‘Als de stormvloedkeringen gesloten zijn, terwijl de rivieren veel water afvoeren, gebruiken we een tijdelijke waterberging.’ 01:50-02:05 beeld: er wordt weer uitgezoomd; het hele rivierengebied van Nederland is te zien met alle oplichtende stipjes. Daarna verschijnen beelden van verschillende rivieren en oeverlandschappen. commentaar: ‘Deze oplossingen samen vormen Programma Ruimte voor de Rivier. Goed voor onze veiligheid, maar ook goed voor de ruimtelijke kwaliteit van het rivierenlandschap. Binnen Ruimte voor de Rivier is ook voor innovatie.’ 02:05-02:19 beeld: afwisselend zien we luchtopnamen van de Overdiepsche polder en beelden op de grond van een gele kiepwagen en delen van de terp. commentaar: ‘Zo komt in de Overdiepsche Polder de terp weer terug. Het grootste deel van deze polder wordt doorstroombaar bij hoogwater. De boerderijen hier worden beschermd door een verhoogde ligging.’ 02:19-02:30 beeld: De Waal bij Nijmegen vanuit de lucht, gevolgd door opnamen van de brug vanaf de oever en artist impressions van de toekomstige bebouwing, gezien vanuit de lucht. commentaar: ‘Nijmegen krijgt een eiland. Door de Waal een extra geul te geven, ontstaat er hier een heel nieuw stedelijk gebied, omarmd door water.’ 02:30-02:36 beeld: animatie in vogelvlucht over de Hondsbroeksche Pleij, gevolgd door een animatie van de werking van het regelwerk.’ commentaar: ‘En bij de Hondsbroeksche Pleij zorgt een nieuw regelwerk voor de waterverdeling water tussen de Rijn en IJssel.’ 02:36-03:10 beeld: afwisseling van beelden: graafmachine aan het werk, mensen op straat, handen die tekeningen maken en documenten ondertekenen, beelden van grondverzet, rivier, containers. Tenslotte zien we dat we tussen de meeuwen vliegen over het rivierengebied van Nederland en schuift het de tekst ‘Een veilig en mooi rivierengebied; Ruimte voor de Rivier’ eroverheen. commentaar: ‘Deze projecten zijn een onderdeel van de keten van maatregelen die nationaal onze veiligheid garandeert. Een goede en zorgvuldige samenwerking van de Rijksoverheid, regionale overheden, bedrijven en burgers is daarbij van groot belang. Dit alles maakt dat Ruimte voor de Rivier internationaal in de belangstelling staat. Ruimte voor de Rivier is hoogwaardig en innovatief watermanagement. Daar zijn wij altijd goed in geweest. En dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.’
  Format
  wmv
 • Video voor Apple Quicktime
  Type
  Video
  Datum
  Deze video van Ruimte voor de Rivier laat in hoog tempo een paar voorbeelden van maatregelen zien, die Rijkswaterstaat neemt voor de veiligheid in ons rivierengebied. De video begint met een korte introductie, waarbij ingezoomd wordt op een satelietbeeld van Nederland. Vervolgens lichten kort na elkaar meer dan dertig stipjes. Elk stipje is een maatregel. Op een aantal maatregelen wordt vervolgens ingezoomd. De naam verschijnt in beeld en vervolgens is er een animatie van het landschap te zien. Dit zijaanzicht laat het effect van een maatregel (bijvoorbeeld het verleggen van een dijk) op de waterstand zien. Binnen Ruimte voor de Rivier is ook ruimte voor innovatie. Ook daarvan zien we voorbeelden voorbij komen. Ten slotte maakt de film duidelijke dat de afzonderlijke maatregelen deel uitmaken van een integraal pakket veiligheidsmaatregelen op nationaal niveau, dat tot stand komt in samenwerking met andere partijen. En dat Ruimte voor de Rivier ook buiten Nederland gevolgd wordt. 00:00-00:07: beeld: donkere luchten schieten aan de camera voorbij. Een schicht onweer verlicht het landschap onder die donkere wolken. Koeien staan in een weiland langs een rivier, in de achtergrond staat een rij bomen. 00:07-00:30: beeld: rivieren, gefilmd vanuit de lucht, afgewisseld met foto’s op stahoogte van overstromingen en graafwerkzaamheden om de rivier meer ruimte te geven, ook gefilmd vanuit de lucht. commentaar: ‘Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Maar rivieren krijgen steeds minder ruimte, ingeklemd tussen steeds hogere dijken, terwijl achter de dijken het land daalt. Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen, gaan wij de rivieren meer ruimte geven. Zo zorgen wij voor de veiligheid van circa vier miljoen mensen.’ 00:30-00:39 beeld: er wordt ingezoomd op een satellietfoto van Nederland, waarbij stipjes om de beurt oplichten, die elk een plaats langs een rivier voorstellen. commentaar: ‘Op meer dan dertig plaatsen langs onze rivieren wordt gewerkt aan die ruimte voor het water.’ 00:39-00:51 beeld: er wordt ingezoomd op een van die stipjes: Dijkverlegging Lent. animatie van een landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Als we de dijken landinwaarts verleggen, worden de uiterwaarden breder.’ 00:51-01:03 beeld: opnieuw wordt ingezoomd op een stipje: Uiterwaardvergraving Middelwaard. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Uiterwaarden kunnen ook worden afgegraven. Daardoor heeft de rivier meer ruimte om het water af te voeren.’ 01:03-01:13 beeld: er wordt ingezoomd op een ander stipje: Zomerbedverdieping Beneden-IJssel. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Maar we kunnen ook het zomerbed van de rivier verdiepen.’ 01:13-01:24 beeld: er wordt ingezoomd op Kribverlaging Beneden-Waal. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Kribben stuwen bij hoog water de rivier op. Door ze te verlagen, kan het water sneller doorstromen.’ 01:24-01:40 beeld: nu wordt ingezoomd op Hoogwatergeul Veessen Wapenveld, gevolgd door een animatie van het landschap, vanaf de zijkant gezien. commentaar: ‘Een hoogwatergeul is een bedijkt gebied, dat aftakt van de rivier, om een deel van het water via een andere route af te voeren.’ 01:40-01:50 beeld: er wordt ingezoomd op Waterberging Volkerak-Zoommeer, gevolgd door een animatie van het landschap, vanaf de zijkant gezien. commentaar: ‘Als de stormvloedkeringen gesloten zijn, terwijl de rivieren veel water afvoeren, gebruiken we een tijdelijke waterberging.’ 01:50-02:05 beeld: er wordt weer uitgezoomd; het hele rivierengebied van Nederland is te zien met alle oplichtende stipjes. Daarna verschijnen beelden van verschillende rivieren en oeverlandschappen. commentaar: ‘Deze oplossingen samen vormen Programma Ruimte voor de Rivier. Goed voor onze veiligheid, maar ook goed voor de ruimtelijke kwaliteit van het rivierenlandschap. Binnen Ruimte voor de Rivier is ook voor innovatie.’ 02:05-02:19 beeld: afwisselend zien we luchtopnamen van de Overdiepsche polder en beelden op de grond van een gele kiepwagen en delen van de terp. commentaar: ‘Zo komt in de Overdiepsche Polder de terp weer terug. Het grootste deel van deze polder wordt doorstroombaar bij hoogwater. De boerderijen hier worden beschermd door een verhoogde ligging.’ 02:19-02:30 beeld: De Waal bij Nijmegen vanuit de lucht, gevolgd door opnamen van de brug vanaf de oever en artist impressions van de toekomstige bebouwing, gezien vanuit de lucht. commentaar: ‘Nijmegen krijgt een eiland. Door de Waal een extra geul te geven, ontstaat er hier een heel nieuw stedelijk gebied, omarmd door water.’ 02:30-02:36 beeld: animatie in vogelvlucht over de Hondsbroeksche Pleij, gevolgd door een animatie van de werking van het regelwerk.’ commentaar: ‘En bij de Hondsbroeksche Pleij zorgt een nieuw regelwerk voor de waterverdeling water tussen de Rijn en IJssel.’ 02:36-03:10 beeld: afwisseling van beelden: graafmachine aan het werk, mensen op straat, handen die tekeningen maken en documenten ondertekenen, beelden van grondverzet, rivier, containers. Tenslotte zien we dat we tussen de meeuwen vliegen over het rivierengebied van Nederland en schuift het de tekst ‘Een veilig en mooi rivierengebied; Ruimte voor de Rivier’ eroverheen. commentaar: ‘Deze projecten zijn een onderdeel van de keten van maatregelen die nationaal onze veiligheid garandeert. Een goede en zorgvuldige samenwerking van de Rijksoverheid, regionale overheden, bedrijven en burgers is daarbij van groot belang. Dit alles maakt dat Ruimte voor de Rivier internationaal in de belangstelling staat. Ruimte voor de Rivier is hoogwaardig en innovatief watermanagement. Daar zijn wij altijd goed in geweest. En dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.’
  Format
  mp4
 • Ondertitelingsbestand
  Type
  Video
  Datum
  Deze video van Ruimte voor de Rivier laat in hoog tempo een paar voorbeelden van maatregelen zien, die Rijkswaterstaat neemt voor de veiligheid in ons rivierengebied. De video begint met een korte introductie, waarbij ingezoomd wordt op een satelietbeeld van Nederland. Vervolgens lichten kort na elkaar meer dan dertig stipjes. Elk stipje is een maatregel. Op een aantal maatregelen wordt vervolgens ingezoomd. De naam verschijnt in beeld en vervolgens is er een animatie van het landschap te zien. Dit zijaanzicht laat het effect van een maatregel (bijvoorbeeld het verleggen van een dijk) op de waterstand zien. Binnen Ruimte voor de Rivier is ook ruimte voor innovatie. Ook daarvan zien we voorbeelden voorbij komen. Ten slotte maakt de film duidelijke dat de afzonderlijke maatregelen deel uitmaken van een integraal pakket veiligheidsmaatregelen op nationaal niveau, dat tot stand komt in samenwerking met andere partijen. En dat Ruimte voor de Rivier ook buiten Nederland gevolgd wordt. 00:00-00:07: beeld: donkere luchten schieten aan de camera voorbij. Een schicht onweer verlicht het landschap onder die donkere wolken. Koeien staan in een weiland langs een rivier, in de achtergrond staat een rij bomen. 00:07-00:30: beeld: rivieren, gefilmd vanuit de lucht, afgewisseld met foto’s op stahoogte van overstromingen en graafwerkzaamheden om de rivier meer ruimte te geven, ook gefilmd vanuit de lucht. commentaar: ‘Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Maar rivieren krijgen steeds minder ruimte, ingeklemd tussen steeds hogere dijken, terwijl achter de dijken het land daalt. Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen, gaan wij de rivieren meer ruimte geven. Zo zorgen wij voor de veiligheid van circa vier miljoen mensen.’ 00:30-00:39 beeld: er wordt ingezoomd op een satellietfoto van Nederland, waarbij stipjes om de beurt oplichten, die elk een plaats langs een rivier voorstellen. commentaar: ‘Op meer dan dertig plaatsen langs onze rivieren wordt gewerkt aan die ruimte voor het water.’ 00:39-00:51 beeld: er wordt ingezoomd op een van die stipjes: Dijkverlegging Lent. animatie van een landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Als we de dijken landinwaarts verleggen, worden de uiterwaarden breder.’ 00:51-01:03 beeld: opnieuw wordt ingezoomd op een stipje: Uiterwaardvergraving Middelwaard. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Uiterwaarden kunnen ook worden afgegraven. Daardoor heeft de rivier meer ruimte om het water af te voeren.’ 01:03-01:13 beeld: er wordt ingezoomd op een ander stipje: Zomerbedverdieping Beneden-IJssel. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Maar we kunnen ook het zomerbed van de rivier verdiepen.’ 01:13-01:24 beeld: er wordt ingezoomd op Kribverlaging Beneden-Waal. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Kribben stuwen bij hoog water de rivier op. Door ze te verlagen, kan het water sneller doorstromen.’ 01:24-01:40 beeld: nu wordt ingezoomd op Hoogwatergeul Veessen Wapenveld, gevolgd door een animatie van het landschap, vanaf de zijkant gezien. commentaar: ‘Een hoogwatergeul is een bedijkt gebied, dat aftakt van de rivier, om een deel van het water via een andere route af te voeren.’ 01:40-01:50 beeld: er wordt ingezoomd op Waterberging Volkerak-Zoommeer, gevolgd door een animatie van het landschap, vanaf de zijkant gezien. commentaar: ‘Als de stormvloedkeringen gesloten zijn, terwijl de rivieren veel water afvoeren, gebruiken we een tijdelijke waterberging.’ 01:50-02:05 beeld: er wordt weer uitgezoomd; het hele rivierengebied van Nederland is te zien met alle oplichtende stipjes. Daarna verschijnen beelden van verschillende rivieren en oeverlandschappen. commentaar: ‘Deze oplossingen samen vormen Programma Ruimte voor de Rivier. Goed voor onze veiligheid, maar ook goed voor de ruimtelijke kwaliteit van het rivierenlandschap. Binnen Ruimte voor de Rivier is ook voor innovatie.’ 02:05-02:19 beeld: afwisselend zien we luchtopnamen van de Overdiepsche polder en beelden op de grond van een gele kiepwagen en delen van de terp. commentaar: ‘Zo komt in de Overdiepsche Polder de terp weer terug. Het grootste deel van deze polder wordt doorstroombaar bij hoogwater. De boerderijen hier worden beschermd door een verhoogde ligging.’ 02:19-02:30 beeld: De Waal bij Nijmegen vanuit de lucht, gevolgd door opnamen van de brug vanaf de oever en artist impressions van de toekomstige bebouwing, gezien vanuit de lucht. commentaar: ‘Nijmegen krijgt een eiland. Door de Waal een extra geul te geven, ontstaat er hier een heel nieuw stedelijk gebied, omarmd door water.’ 02:30-02:36 beeld: animatie in vogelvlucht over de Hondsbroeksche Pleij, gevolgd door een animatie van de werking van het regelwerk.’ commentaar: ‘En bij de Hondsbroeksche Pleij zorgt een nieuw regelwerk voor de waterverdeling water tussen de Rijn en IJssel.’ 02:36-03:10 beeld: afwisseling van beelden: graafmachine aan het werk, mensen op straat, handen die tekeningen maken en documenten ondertekenen, beelden van grondverzet, rivier, containers. Tenslotte zien we dat we tussen de meeuwen vliegen over het rivierengebied van Nederland en schuift het de tekst ‘Een veilig en mooi rivierengebied; Ruimte voor de Rivier’ eroverheen. commentaar: ‘Deze projecten zijn een onderdeel van de keten van maatregelen die nationaal onze veiligheid garandeert. Een goede en zorgvuldige samenwerking van de Rijksoverheid, regionale overheden, bedrijven en burgers is daarbij van groot belang. Dit alles maakt dat Ruimte voor de Rivier internationaal in de belangstelling staat. Ruimte voor de Rivier is hoogwaardig en innovatief watermanagement. Daar zijn wij altijd goed in geweest. En dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.’
  Format
  srt

Uitgeschreven tekst

Deze video van Ruimte voor de Rivier laat in hoog tempo een paar voorbeelden van maatregelen zien, die Rijkswaterstaat neemt voor de veiligheid in ons rivierengebied. De video begint met een korte introductie, waarbij ingezoomd wordt op een satelietbeeld van Nederland. Vervolgens lichten kort na elkaar meer dan dertig stipjes. Elk stipje is een maatregel. Op een aantal maatregelen wordt vervolgens ingezoomd. De naam verschijnt in beeld en vervolgens is er een animatie van het landschap te zien. Dit zijaanzicht laat het effect van een maatregel (bijvoorbeeld het verleggen van een dijk) op de waterstand zien. Binnen Ruimte voor de Rivier is ook ruimte voor innovatie. Ook daarvan zien we voorbeelden voorbij komen. Ten slotte maakt de film duidelijke dat de afzonderlijke maatregelen deel uitmaken van een integraal pakket veiligheidsmaatregelen op nationaal niveau, dat tot stand komt in samenwerking met andere partijen. En dat Ruimte voor de Rivier ook buiten Nederland gevolgd wordt. 00:00-00:07: beeld: donkere luchten schieten aan de camera voorbij. Een schicht onweer verlicht het landschap onder die donkere wolken. Koeien staan in een weiland langs een rivier, in de achtergrond staat een rij bomen. 00:07-00:30: beeld: rivieren, gefilmd vanuit de lucht, afgewisseld met foto’s op stahoogte van overstromingen en graafwerkzaamheden om de rivier meer ruimte te geven, ook gefilmd vanuit de lucht. commentaar: ‘Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Maar rivieren krijgen steeds minder ruimte, ingeklemd tussen steeds hogere dijken, terwijl achter de dijken het land daalt. Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen, gaan wij de rivieren meer ruimte geven. Zo zorgen wij voor de veiligheid van circa vier miljoen mensen.’ 00:30-00:39 beeld: er wordt ingezoomd op een satellietfoto van Nederland, waarbij stipjes om de beurt oplichten, die elk een plaats langs een rivier voorstellen. commentaar: ‘Op meer dan dertig plaatsen langs onze rivieren wordt gewerkt aan die ruimte voor het water.’ 00:39-00:51 beeld: er wordt ingezoomd op een van die stipjes: Dijkverlegging Lent. animatie van een landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Als we de dijken landinwaarts verleggen, worden de uiterwaarden breder.’ 00:51-01:03 beeld: opnieuw wordt ingezoomd op een stipje: Uiterwaardvergraving Middelwaard. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Uiterwaarden kunnen ook worden afgegraven. Daardoor heeft de rivier meer ruimte om het water af te voeren.’ 01:03-01:13 beeld: er wordt ingezoomd op een ander stipje: Zomerbedverdieping Beneden-IJssel. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Maar we kunnen ook het zomerbed van de rivier verdiepen.’ 01:13-01:24 beeld: er wordt ingezoomd op Kribverlaging Beneden-Waal. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Kribben stuwen bij hoog water de rivier op. Door ze te verlagen, kan het water sneller doorstromen.’ 01:24-01:40 beeld: nu wordt ingezoomd op Hoogwatergeul Veessen Wapenveld, gevolgd door een animatie van het landschap, vanaf de zijkant gezien. commentaar: ‘Een hoogwatergeul is een bedijkt gebied, dat aftakt van de rivier, om een deel van het water via een andere route af te voeren.’ 01:40-01:50 beeld: er wordt ingezoomd op Waterberging Volkerak-Zoommeer, gevolgd door een animatie van het landschap, vanaf de zijkant gezien. commentaar: ‘Als de stormvloedkeringen gesloten zijn, terwijl de rivieren veel water afvoeren, gebruiken we een tijdelijke waterberging.’ 01:50-02:05 beeld: er wordt weer uitgezoomd; het hele rivierengebied van Nederland is te zien met alle oplichtende stipjes. Daarna verschijnen beelden van verschillende rivieren en oeverlandschappen. commentaar: ‘Deze oplossingen samen vormen Programma Ruimte voor de Rivier. Goed voor onze veiligheid, maar ook goed voor de ruimtelijke kwaliteit van het rivierenlandschap. Binnen Ruimte voor de Rivier is ook voor innovatie.’ 02:05-02:19 beeld: afwisselend zien we luchtopnamen van de Overdiepsche polder en beelden op de grond van een gele kiepwagen en delen van de terp. commentaar: ‘Zo komt in de Overdiepsche Polder de terp weer terug. Het grootste deel van deze polder wordt doorstroombaar bij hoogwater. De boerderijen hier worden beschermd door een verhoogde ligging.’ 02:19-02:30 beeld: De Waal bij Nijmegen vanuit de lucht, gevolgd door opnamen van de brug vanaf de oever en artist impressions van de toekomstige bebouwing, gezien vanuit de lucht. commentaar: ‘Nijmegen krijgt een eiland. Door de Waal een extra geul te geven, ontstaat er hier een heel nieuw stedelijk gebied, omarmd door water.’ 02:30-02:36 beeld: animatie in vogelvlucht over de Hondsbroeksche Pleij, gevolgd door een animatie van de werking van het regelwerk.’ commentaar: ‘En bij de Hondsbroeksche Pleij zorgt een nieuw regelwerk voor de waterverdeling water tussen de Rijn en IJssel.’ 02:36-03:10 beeld: afwisseling van beelden: graafmachine aan het werk, mensen op straat, handen die tekeningen maken en documenten ondertekenen, beelden van grondverzet, rivier, containers. Tenslotte zien we dat we tussen de meeuwen vliegen over het rivierengebied van Nederland en schuift het de tekst ‘Een veilig en mooi rivierengebied; Ruimte voor de Rivier’ eroverheen. commentaar: ‘Deze projecten zijn een onderdeel van de keten van maatregelen die nationaal onze veiligheid garandeert. Een goede en zorgvuldige samenwerking van de Rijksoverheid, regionale overheden, bedrijven en burgers is daarbij van groot belang. Dit alles maakt dat Ruimte voor de Rivier internationaal in de belangstelling staat. Ruimte voor de Rivier is hoogwaardig en innovatief watermanagement. Daar zijn wij altijd goed in geweest. En dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.’
02-02-2012