Ruimte voor de Rivier

Lees de interviews hier

1995-2015 #zohoog Herinnering aan het hoogwater Rivierengebied

Lees de interviews hier

Ruimte voor de Rivier staat internationaal enorm in de belangstelling. In deze longread kun daarover lezen.

Longread 3, belang van internationale aandacht
Meer informatie

Kennis & Educatie, achtergrondinformatie over het programma Ruimte voor de Rivier. #werkstukmateriaal #SchaapSieb

Meer informatie
Naar de projecten

Ontdek ons nieuwe projectenoverzicht, per gebied of maatregel

Naar de projecten

Waterverhalen: Margaretha van Faassen woont in een wijk die kwetsbaar is voor overstromingen

Bekijk de video op youtube

Waterverhalen: Bas Baars bakt pannenkoeken aan de Lek

Bekijk de video op youtube

Waterverhalen: veehouder Nol Hooijmaijers uit de Overdiepse Polder

Bekijk de video op youtube